I. Gijsbert in den Boogaertman [153]. Geboren 1535 te Schoonrewoerd. Tr. 1561 te Schoonrewoerd Neeltje Gijsbertsdr [1902].
Uit dit huwelijk:
 1. Theunis Gijsbertszn [149], volgt II.1

Kinderen:
II.1 Theunis Gijsbertszn in den Boogaertman [149] [V] [M]. Geboren 1562 te Schoonrewoerd, overleden 1646 te Schoonrewoerd. Tr.(1) 1584 te Schoonrewoerd Neeltjien Laurensdr [150], geboren 1562 te Schoonrewoerd, overleden 1647 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert Theuniszn [152], volgt III.1
 2. Louw Theuniszn [145], volgt III.2
 3. Cornelius Theuniszn [151], volgt III.3
Tr.(2) Maeyken Meertens [1348], overleden 1647 te Schoonrewoerd
Kleinkinderen:
III.1 Gijsbert Theuniszn Bogaert [152] [V] [M]. Geboren 1595 te Schoonrewoerd, overleden 1 december 1684 te Boei en Heicoop. Tr.(1) 1 januari 1624 te New Amsterdam Aertjien Bastiaens [178], geboren 1 januari 1597 te Schoonrewoerd, overleden 1 december 1646 te Boei en heicop.
Uit dit huwelijk:
 1. Aalkien Gijsbertse [326], volgt IV.1
 2. Neeltjien Gijsbertse [327], volgt IV.2
 3. Abraham Gijsbertszen [328], volgt IV.3
 4. Tunis of Theunis Gijsbert [325], volgt IV.4
 5. Adrian [329], volgt IV.5
 6. Joris [330], volgt IV.6
 7. Johannis [331], volgt IV.7
Tr.(2) 1 januari 1663 te New Amsterdam Mary Jochems [179]
III.2 Louw Theuniszn Boogaertman [145] [V] [M]. Geboren 1600 te Schoonrewoerd, overleden 1676 te Vianen. Tr. 1 januari 1620 te Schoonrewoerd mev. boogaertman [1895], geboren 1 januari 1600 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Laurens [947], volgt IV.9
 2. Cornelius Laurens [142], volgt IV.10
 3. Jan Laurens [146], volgt IV.11
 4. Mary Laurens [1346], volgt IV.8

III.3 Cornelius Theuniszn Bogaert [151] [V] [M]. Geboren 1609 te Schoonrewoerd, overleden 00-00--1646 te Schoonrewoerd. Tr. 1610 te Schoonrewoerd Beeltje Cornelise [171], geboren 1592 te Schoonrewoerd, overleden voor 00-00-1661 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert Corneliszn [172], volgt IV.12
 2. Cornelius Corneliszn [173], volgt IV.13
 3. Geertjien Cornelise [174], volgt IV.14
 4. Jannetjien Cornelisse [176], volgt IV.15

Achterkleinkinderen:
IV.1 Aalkien Gijsbertse Bogaert [326] [V] [M]. Geboren 1 januari 1627 te Schoonrewoerd
IV.2 Neeltjien Gijsbertse Bogaert [327] [V] [M]. Geboren 1 januari 1629 te Schoonrewoerd. Tr. te ? Gijsbert Teuniszn Middagh [1343], geboren 1626 te Heicop, zoon van Anthonis Aertse Middagh [1344] en Anna Gijsberts Wouters [1345]
IV.3 Abraham Gijsbertszen Bogaert [328] [V] [M]. Geboren 1 januari 1631 te Schoonrewoerd. Tr. te ? Maeijke Thomas Dirkszdr [1865], dochter van Thomas Dircksz [1866] en Jannetje Joostendr. [1867].
Uit dit huwelijk:
 1. Sara [1873], volgt V.1
 2. Gijsbert Abrahamse [1872], volgt V.2
 3. Dirk Abrahamsz [1871], volgt V.3
 4. Neeltje Abramse [1870], volgt V.4
 5. Aeltje Abramse [1868], volgt V.5
 6. Aardjen Abramse [1869], volgt V.8

IV.4 Tunis of Theunis Gijsbert Bogaert [325] [V] [M]. Geboren 1 januari 1632 te Schoonrewoerd, overleden 1 januari 1669 te New York
IV.5 Adrian Bogaert [329] [V] [M]. Geboren 1 januari 1635 te Schoonrewoerd
IV.6 Joris Bogaert [330] [V] [M]. Geboren 1 januari 1639 te Schoonrewoerd
IV.7 Johannis Bogaert [331] [V] [M]. Geboren 1 januari 1641 te Schoonrewoerd
IV.8 Mary Laurens Bogaert [1346] [V] [M]. Geboren 1628 te Schoonrewoerd. Tr. 1648 te Schoonrewoerd Cornelis Stam [1347], geboren 1624 te Schoonrewoerd, zoon van Cornelius Stam [946]
IV.9 Marie Laurens Boogaertman [947] [V] [M]. Tr. te ? Cornelius Jansen Roscam [948]
IV.10 Cornelius Laurens Boogaertman/Bogaert [142] [V] [M]. Geboren 1-1--1607 te Schoonrewoerd, overleden voor 00-00-1678 te Overheicop. Tr. 1 januari 1625 te Overheycoop Lijsken Cornelisse [143], geboren 1 januari 1600 te Overheycop.
Uit dit huwelijk:
 1. Floris Corneliszn [137], volgt V.9
 2. Jan Corneliszn [144], volgt V.10

IV.11 Jan Laurens Boogaertman/Bogaert [146] [V] [M]. Geboren 1625 te Schoonrewoerd, farmer, overleden 1 januari 1708 te New York City. Tr. 1655 te Schoonrewoerd Cornelia Anna Evers [332], geboren 00-00--1626 te Schoonrewoerd, dochter van Evert Jansz Evertse [1487] en Grietje Claes [1488], overleden 1707 te New York.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [333], volgt V.11
 2. Elisabeth Lijsbeth [340], volgt V.12
 3. Catalyna [366], volgt V.13
 4. Gijsbert [345], volgt V.14
 5. Greetje [349], volgt V.15
 6. Jenneke [351], volgt V.16
 7. Cornelia [353], volgt V.17
 8. Johannes [357], volgt V.18

IV.12 Gijsbert Corneliszn Bogaert [172] [V] [M]. Geboren 1 januari 1628 te Schoonrewoerd, overleden 1684
IV.13 Cornelius Corneliszn Bogaert [173] [V] [M]. Geboren 1 januari 1630 te Schoonrewoerd, overleden 25 juli 1665 te Albany N.Y., begraven 28 juli 1765 te Albany N.Y.. Tr. 1654 te Schoonrewoerd Dirkje Pieters Colymans [367], geboren 1 januari 1621 te Boei en Hijcop.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Cornelius [362], volgt V.19
 2. Hendrick [361], volgt V.20
 3. Jan [363], volgt V.21
 4. Jannetje Corneliss [364], volgt V.22
 5. Cornelius [365], volgt V.23

IV.14 Geertjien Cornelise Bogaert [174] [V] [M]. Geboren 1 januari 1632 te Schoonrewoerd, overleden 1 juni 1657. Tr. te ? Theunis Diks [175]
IV.15 Jannetjien Cornelisse Bogaert [176] [V] [M]. Geboren 1 januari 1634 te Schoonrewoerd. Tr. te ? Claes Claeszoon Levery [177]
Generatie V
V.1 Sara Bogaert [1873] [V] [M]
V.2 Gijsbert Abrahamse Bogaert [1872] [V] [M]
V.3 Dirk Abrahamsz Bogaert (van den) [1871] [V] [M]. Begraven 17 december 1742 te Schoonrewoerd
V.4 Neeltje Abramse Bogaert [1870] [V] [M]. Geboren te Heykoop
V.5 Aeltje Abramse Bogaert [1868] [V] [M]. Geboren 1 januari 1664 te Leerdam, overleden 1 januari 1771 te Leerdam
V.6 Jasper (Jan) Abrahamse Bogaert [912] [V]. Geboren 1675 te Leerdam. Tr. 1710 te Leerdam mrs Jasperse Jan Bogaert [1395], geboren 1685 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Jaspersz [913], volgt VI.1

V.7 Thomas Abrahamse Bogaert [687] [V]. Geboren 1673 te Leerdam. Tr. 22 januari 1695 te Leerdam Grietje Jacobsdr Knoop [688], geboren 1676 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Tomasse [828], volgt VI.2
 2. Jacob [699], volgt VI.3
 3. Jacobus Tomasse [690], volgt VI.4
 4. Cornelis [691], volgt VI.5
 5. Johannes (Jan Teunisz) Thomasse [692], volgt VI.6
 6. Willem [693], volgt VI.7
 7. Anna [694], volgt VI.8
 8. Anna [695], volgt VI.9
 9. Gijsbert Thomasse [696], volgt VI.10
 10. Willem [697], volgt VI.11

V.8 Aardjen Abramse Bogaert [1869] [V] [M]. Geboren 1663 te Schoonrewoerd
V.9 Floris Corneliszn Bogaert/Bogaard [137] [V] [M]. Geboren 1 januari 1635 te Overhycoop, boer/landbouwer. Tr. 1 januari 1663 te Schoonrewoerd Maaiken teunisdr van Dyck [138], gedoopt 1 januari 1645.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Florissen [675], volgt VI.12
 2. Maeycken Florisdr [863], volgt VI.13
 3. Cornelis Florisse [117], volgt VI.14
 4. Lijsbeth [139], volgt VI.15

V.10 Jan Corneliszn Bogaert [144] [V] [M]. Geboren 1 januari 1640 te Overheycoop, overleden 1 januari 1689 te Overheycoop. Tr.(1) 4 juni 1675 te Schoonrewoerd Jantje Corssen Paalsom [1337] Tr.(2) 4 juni 1675 te Schoonrewoerd Jannetje Corssen van Paalsom [368], geboren 1 januari 1655.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [373], volgt VI.16
 2. Aeltje [374], volgt VI.17
 3. Cornelius [375], volgt VI.18
 4. [1338], volgt VI.19

V.11 Pieter Bogaert [333] [V] [M]. Geboren 1 januari 1656 te Leerdam. Tr. 29 september 1686 te Albany N.Y. Feytje Vlierboom [334], geboren 1 januari 1667 te Leerdam, dochter van Mattys Servaes Flierboom [335] en Marritje Jacobs van den Bergh [336].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [337], volgt VI.20

V.12 Elisabeth Lijsbeth Bogaert [340] [V] [M]. Geboren 1 januari 1658 te Bedford WestChester N.Y., overleden 15 april 1723 te Albany N.Y.. Tr. 3 januari 1675 te Albany N.Y Harmen Jansen Knickerbocker [341], geboren 18 maart 1648 te Overijsel, zoon van Johannes van Knickbocker [342] en Johanna van Mar [343], gedoopt te Zuid Bommel, overleden 3 april 1721 te Albany N.Y.
V.13 Catalyna Bogaert [366] [V] [M]. Geboren 1 januari 1660 te Bedfoerd N.Y.
V.14 Gijsbert Bogaert [345] [V] [M]. Geboren 30 december 1663 te Bedford N.Y.
V.15 Greetje Bogaert [349] [V] [M]. Geboren 1 januari 1666 te Bedford N.Y.. Tr. 4 december 1678 te Harlem Manhatten N.Y. Pieter Janse Haring [350], geboren 13 augustus 1684
V.16 Jenneke Bogaert [351] [V] [M]. Geboren 1 januari 1670 te Bedford N.Y.. Tr. 8 juli 1687 te Bedford Queens Joris Holms [352], geboren 1 januari 1666 te Bedford N.Y.
V.17 Cornelia Bogaert [353] [V] [M]. Geboren 22 maart 1670 te Bedford N.Y., overleden 21 november 1736 te New York. Tr. 4 oktober 1696 te Albany N.Y. Wouter Quackerbush [354], geboren 1 januari 1669 te Albany N.Y., zoon van Pieter Quackerbush [355] en Maritje Maritje [356]
V.18 Johannes Bogaert [357] [V] [M]. Gedoopt 15 september 1675 te Bedford Queens N.Y., overleden 1 januari 1711 te Harlem. Tr. 16 juni 1700 te New York Claasje van Schaik [358], dochter van Hendrik Corneliszen van Schaik [359] en Neeltje Stille [360], gedoopt 29 december 1680
V.19 Jacob Cornelius Bogaert [362] [V] [M]. Geboren 1 januari 1653 te Albany N.Y., overleden 3 april 1725 te Albany N.Y.
V.20 Hendrick Bogaert [361] [V] [M]. Geboren 1 januari 1653 te Albany New York, overleden 1 januari 1715 te Albany N.Y.
V.21 Jan Bogaert [363] [V] [M]. Geboren 1 januari 1658 te Albany N.Y.
V.22 Jannetje Corneliss Bogaert [364] [V] [M]. Geboren 1 januari 1660 te Albany N.Y., overleden 1 januari 1703 te Child Bird , begraven 1 juni 1703 te New York
V.23 Cornelius Bogaert [365] [V] [M]. Geboren 1 januari 1664 te Albany N.Y.
Generatie VI
VI.1 Abraham Jaspersz Bogaart [913] [V] [M]. Geboren 1717 te Leerdam. Tr. 1742 te Leerdam Jenneke de Lang [914], geboren 1721 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [919], volgt VII.1
 2. Dirk [917], volgt VII.2
 3. Cornelis [918], volgt VII.3
 4. Maijke [916], volgt VII.4
 5. Dirk [915], volgt VII.5

VI.2 Abraham Tomasse Bogaert/Bogaart [828] [V] [M]. Gedoopt 22 maart 1696 te Schoonrewoerd. Tr. 00-12- 1731 te Leerdam Batje Baartje van Betje Stevens//Turnhout [827], geboren 1706 te Leerdam, dochter van Steven Jochems van Turnhout [829] en Eeltje Joosten van Roosendaal [830].
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje [825], volgt VII.6
 2. Steven [1309], volgt VII.7
 3. Thomas [824], volgt VII.8
 4. Thomas [826], volgt VII.9
 5. Eltje [823], volgt VII.10

VI.3 Jacob Bogaert [699] [V] [M]. Gedoopt 22 maart 1696 te Leerdam, overleden 1697 te Leerdam
VI.4 Jacobus Tomasse Bogaert [690] [V] [M]. Gedoopt 18 juni 1699 te Leerdam. Tr.(1) 10 juli 1729 te Leerbroek Annigje Cornelisse Scheer [817], geboren 18 september 1695 te Leerbroek, dochter van Kornelis Kornelisse Scheer [1167] en Aardje Abrahams [1168].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [819], volgt VII.12
 2. Grietje [821], volgt VII.13
 3. Cornelis [820], volgt VII.14
 4. Tomas [818], volgt VII.15
Tr.(2) 14 december 1721 te Leerbroek Jenneken of Jannigje Poortman [732], dochter van Huig Janssen Poortman [734] en Maijken Jans de Leeuw [735], gedoopt 12 juli 1695 te Leerbroek.
Uit dit huwelijk:
 1. Maijke (marijke) [733], volgt VII.11

VI.5 Cornelis Bogaert [691] [V] [M]. Gedoopt 30 oktober 1701 te Leerdam. Tr. 3 mei 1733 te Schoonrewoerd Aeltje Willems Verweij [803], geboren 13 november 1711 te Schoonrewoerd, dochter van Willem Huigen Verweij [808] en Aegje Janse Mol [809].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [807], volgt VII.16
 2. Grietje [806], volgt VII.17
 3. Willem [804], volgt VII.18
 4. Willem [805], volgt VII.19

VI.6 Johannes (Jan Teunisz) Thomasse Bogaert/Bogaart [692] [V] [M]. Gedoopt 21 september 1704 te Leerdam. Tr. 1732 te Leerdam Hester Pietersdr. Boon [698], geboren 1713 te Leerdam, dochter van Pieter Boon [700] en Willemijntje Verdugh [701].
Uit dit huwelijk:
 1. Thomas Jansz [702], volgt VII.20
 2. Pieter [703], volgt VII.21
 3. Pieter [704], volgt VII.22
 4. Willem [705], volgt VII.23
 5. Annigje [706], volgt VII.24
 6. Pieter [707], volgt VII.25
 7. Grietje [708], volgt VII.26
 8. Willem [709], volgt VII.27
 9. Pieter [710], volgt VII.28
 10. Abraham [711], volgt VII.29
 11. Willemijntje [713], volgt VII.30
 12. Cornelis Jansz. [712], volgt VII.31
 13. Abram [714], volgt VII.32
 14. Abraham [715], volgt VII.33

VI.7 Willem Bogaert [693] [V] [M]. Gedoopt 12 juni 1707 te Leerdam
VI.8 Anna Bogaert [694] [V] [M]. Gedoopt 12 juli 1707 te Leerdam
VI.9 Anna Bogaert [695] [V] [M]. Gedoopt 25 november 1708 te Leerdam
VI.10 Gijsbert Thomasse Bogaert [696] [V] [M]. Gedoopt 4 september 1712 te Leerdam. Tr. 5 februari 1733 te Leerdam Cornelia Gijsbertse van Dam [811], geboren 1710 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje [816], volgt VII.34
 2. Maria [814], volgt VII.35
 3. Maijke [815], volgt VII.36
 4. Tomas [813], volgt VII.37

VI.11 Willem Bogaert/Bogaart [697] [V] [M]. Gedoopt 30 juni 1715 te Leerdam. Tr. 1740 te Hei en Boeicop Grietje Maurik [867], geboren 1717 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje [868], volgt VII.38
 2. Jannigje Child [869], volgt VII.39

VI.12 Teunis Florissen Bogaard [675] [V] [M]. Geboren 1670 te Schoonrewoerd. Tr. 28 april 1695 te Schoonrewoerd Lijsbeth Joosten van Werkendam [676], geboren 1674 te Schoonrewoerd, dochter van Jan of Joost van Werkendam [677].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [679], volgt VII.40
 2. Claas [678], volgt VII.41
 3. Claas [685], volgt VII.42
 4. Grietje [682], volgt VII.43
 5. Floris [681], volgt VII.44
 6. Arij Teunisz. [686], volgt VII.45
 7. Marijke [680], volgt VII.46
 8. Annigje [683], volgt VII.47
 9. Floris [684], volgt VII.48

VI.13 Maeycken Florisdr Bogaart [863] [V] [M]. Geboren 1670 te Overheicop. Tr.(1) te Schoonrewoerd Jan Arisen den Burger [1142].
Uit dit huwelijk:
 1. Floris [1143], volgt VII.50
 2. Flonda [1144], volgt VII.51
 3. Grietje [1145], volgt VII.52
 4. Maria [1146], volgt VII.53
Tr.(2) 13 mei 1694 te Schoonrewoerd Arie Cnelisse Liefhebber [864], geboren 1668 te Schoonrewoerd, zoon van Cnelis of Cornelisse Liefhebber [865].
Uit dit huwelijk:
 1. Arien [866], volgt VII.49

VI.14 Cornelis Florisse Bogaard/Bogaert [117] [V] [M]. Geboren 1 januari 1671 te Schoonrewoerd. Tr. 28 april 1695 te Schoonrewoerd Neeltje Cornelia Backer [118], geboren 1 januari 1673 te Schaik (buurtschap tussen Leerdam en Schoonrewoer, dochter van Cornelis Backer [140].
Uit dit huwelijk:
 1. Floris Cornelisse [119], volgt VII.54
 2. Annighje Cornelisse [120], volgt VII.55
 3. Cornelis Cnelis [121], volgt VII.56
 4. Marike Cornelisse [122], volgt VII.57
 5. Lijsbeth Cornelisse [123], volgt VII.58
 6. Cornelia Cornelisse [124], volgt VII.59
 7. Bart Cornelisz. [93], volgt VII.60

VI.15 Lijsbeth Bogaart/Bogaert [139] [V] [M]. Gedoopt 20 april 1679 te Schoonrewoerd, overleden 21 mei 1731 te Lopikerkapel. Tr.(1) 20 mei 1703 te Schoonrewoerd Isaac Willems van Maurick [369], geboren 1 januari 1677 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1147], volgt VII.61
 2. Maagje Isaakke [390], volgt VII.62
Tr.(2) 14 april 1709 te Leerdam Hendriks Ariens Oskamp [370], zoon van Arie Arissen Oskamp [371] en Annichjen Jansdr van Zeijs [372].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Hendricksz [389], volgt VII.63
 2. Marijke [1148], volgt VII.64
 3. Floris [1149], volgt VII.65

VI.16 Pieter Bogaert [373] [V] [M]. Geboren 1 januari 1678 te Kings New York
VI.17 Aeltje Bogaert [374] [V] [M]. Geboren 1 januari 1684 te Kings New York
VI.18 Cornelius Bogaert [375] [V] [M]. Geboren 1 januari 1686 te Kins New York
VI.19 [1338] [V] [M]
VI.20 Cornelia Bogaert [337] [V] [M]. Gedoopt 3 juli 1687 te Harlem N.Y., overleden 1 januari 1743 te N.Y.. Tr. 9 augustus 1718 te Tappan N.Y. Gijsbert Crom [338], gedoopt 22 mei 1680 te N.Y, overleden 1 januari 1743 te N.Y.
Generatie VII
VII.1 Jan Bogaart [919] [V] [M]. Gedoopt 17 maart 1743 te Leerdam
VII.2 Dirk Bogaart [917] [V] [M]. Geboren 25 april 1745 te Leerdam
VII.3 Cornelis Bogert [918] [V] [M]. Geboren 18 februari 1748 te Leerdam, overleden 26 september 1814 te Leerdam. Tr.(1) 1771-1775 te Leerdam Teuntje van Casant [891], geboren 25 oktober 1744 te Meerkerk, dochter van Pieter Cornelisse van Casant [926] en Gerrigje Geerritje Ariense/Westerhout [925].
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke [896], volgt VIII.1
 2. Gerrigje [893], volgt VIII.2
 3. Johanna [892], volgt VIII.3
 4. Abram [899], volgt VIII.4
 5. Cornelia [894], volgt VIII.5
 6. Lijsbet [895], volgt VIII.6
 7. Pieter [898], volgt VIII.7
 8. Jan [897], volgt VIII.8
Tr.(2) 7 september 1788 te Leerdam Maria Zijdervelt [920], geboren 17 oktober 1745.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [928], volgt VIII.9
 2. Annigje [927], volgt VIII.10

VII.4 Maijke Bogaart [916] [V] [M]. Geboren 1 maart 1750 te Schoonrewoerd
VII.5 Dirk Bogaart [915] [V] [M]. Geboren 31 maart 1755 te Schoonrewoerd
VII.6 Grietje Bogaert [825] [V] [M]. Gedoopt 26 december 1733 te Heicop
VII.7 Steven Bogaart [1309] [V] [M]. Geboren 3 april 1735 te Hei en Boeicop
VII.8 Thomas Bogaart [824] [V] [M]. Gedoopt 27 juli 1738 te Heicop
VII.9 Thomas Bogaart [826] [V] [M]. Gedoopt 20 september 1739 te Hei en Boeicop
VII.10 Eltje Bogaart [823] [V] [M]. Gedoopt 5 augustus 1742 te Heicop
VII.11 Maijke (marijke) Bogaert [733] [V] [M]. Gedoopt 30 juli 1724 te Schoonrewoerd
VII.12 Cornelis Bogaert [819] [V] [M]. Geboren 19 november 1730 te Schoonrewoerd
VII.13 Grietje Bogaert [821] [V] [M]. Gedoopt 13 maart 1732 te Leerbroek
VII.14 Cornelis Bogaert [820] [V] [M]. Geboren 20 december 1733 te Schoonrewoerd. Tr. 7-10--1759 te Schoonrewoerd Annigje van den Berg [1292].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus [1293], volgt VIII.11
 2. Roelof [1294], volgt VIII.12
 3. Thomas [1295], volgt VIII.13
 4. Annigje [1296], volgt VIII.14

VII.15 Tomas Bogaert [818] [V] [M]. Geboren 15 januari 1736 te Schoonrewoerd
VII.16 Willem Bogaert [807] [V] [M]. Geboren 31 januari 1734 te Schoonrewoerd
VII.17 Grietje Bogaert [806] [V] [M]. Geboren 4 september 1735 te Schoonrewoerd
VII.18 Willem Bogaart [804] [V] [M]. Geboren 9 september 1736 te Schoonrewoerd, overleden 1737 te Schoonrewoerd
VII.19 Willem Bogaart [805] [V] [M]. Geboren 6 oktober 1743 te Boei en Heicop
VII.20 Thomas Jansz Bogaert [702] [V] [M]. Gedoopt 7 juni 1733 te Leerdam, overleden 11 maart 1818 te Schoonrewoerd. Tr.(1) 28 mei 1769 te Schoonrewoerd Annigje of Jannigje van den Berg [716], gedoopt 17 mei 1732 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Hester [717], volgt VIII.15
 2. Cornelis [718], volgt VIII.16
Tr.(2) 16 mei 1773 te Hei en Boeicop Neeltje Peek [831], dochter van Willem Cornelisze Peek/Peeck [832] en Neeltje Willems van der Leede [833], gedoopt 18 juli 1751 te Everdingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [834], volgt VIII.17
 2. Willem [836], volgt VIII.18
 3. Gijsbert [835], volgt VIII.19
 4. Kornelis [837], volgt VIII.20

VII.21 Pieter Bogaert [703] [V] [M]. Gedoopt 7 december 1734 te Leerdam
VII.22 Pieter Bogaert [704] [V] [M]. Gedoopt 28 oktober 1735 te Leerdam
VII.23 Willem Bogaert [705] [V] [M]. Gedoopt 27 januari 1737 te Leerdam
VII.24 Annigje Bogaert [706] [V] [M]. Gedoopt 16 april 1738 te Leerdam
VII.25 Pieter Bogaert [707] [V] [M]. Gedoopt 21 juni 1739 te Leerdam
VII.26 Grietje Bogaert [708] [V] [M]. Gedoopt 7 september 1740 te Leerdam
VII.27 Willem Bogaert [709] [V] [M]. Gedoopt 22 juni 1742 te Leerdam
VII.28 Pieter Bogaert [710] [V] [M]. Gedoopt 24 november 1743 te Leerdam. Tr. te Schoonrewoerd Johanna Muiselaar [1380].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella [1381], volgt VIII.21

VII.29 Abraham Bogaert [711] [V] [M]. Gedoopt 28 maart 1745 te Leerdam
VII.30 Willemijntje Bogaert [713] [V] [M]. Gedoopt 7 juni 1747 te Leerdam
VII.31 Cornelis Jansz. Bogaert [712] [V] [M]. Gedoopt 7 juni 1747 te Leerdam. Tr. 30 mei 1779 te Leerdam Janneke Verdugt [1317].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana [1385], volgt VIII.22
 2. Jan [1383], volgt VIII.23
 3. Annegje [1318], volgt VIII.24
 4. Walig [1319], volgt VIII.25
 5. Tomas [1321], volgt VIII.26
 6. Annigje [1320], volgt VIII.27
 7. Gerrit [1382], volgt VIII.28
 8. Tomas [1384], volgt VIII.29
 9. Annigje [1386], volgt VIII.30

VII.32 Abram Bogaert [714] [V] [M]. Gedoopt 20 juni 1753 te Leerdam
VII.33 Abraham Bogaert/Boogaard [715] [V] [M]. Gedoopt 3 juni 1755 te Schoonrewoerd. Tr. 23 januari 1780 te Schoonrewoerd Antje van der Leeden [737], dochter van Kornelis van der Leeden [738] en Neeltje Zijderveld [739], gedoopt 2 september 1756 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [750], volgt VIII.31
 2. Cornelis [749], volgt VIII.32
 3. Arie [740], volgt VIII.33
 4. Willem [745], volgt VIII.34
 5. Thomas [754], volgt VIII.35
 6. Neeltje [1282], volgt VIII.36
 7. Gerrit [744], volgt VIII.37

VII.34 Grietje Bogaert [816] [V] [M]. Geboren 7 juni 1730 te Leerdam
VII.35 Maria Bogaert/Bogaart [814] [V] [M]. Geboren 31 januari 1734 te Leerdam
VII.36 Maijke Bogaert [815] [V] [M]. Geboren 12 april 1739 te Schoonrewoerd
VII.37 Tomas Bogaart [813] [V] [M]. Geboren 10 december 1741 te Schoonrewoerd
VII.38 Jannigje Bogaart [868] [V] [M]. Geboren 8 oktober 1741 te Hei en Boeicop
VII.39 Jannigje Child Bogaart [869] [V] [M]. Geboren 29 augustus 1742 te Hei en Boeicop
VII.40 Neeltje Bogaard [679] [V] [M]. Gedoopt 4 maart 1697 te Schoonrewoerd
VII.41 Claas Bogaart [678] [V] [M]. Gedoopt 21 augustus 1698 te Schoonrewoerd
VII.42 Claas Bogaard [685] [V] [M]. Gedoopt 3 september 1699 te Schoonrewoerd
VII.43 Grietje Bogaard [682] [V] [M]. Gedoopt 25 december 1705 te Schoonrewoerd
VII.44 Floris Bogaard [681] [V] [M]. Gedoopt 28 juli 1707 te Schoonrewoerd
VII.45 Arij Teunisz. Bogaart/d [686] [V] [M]. Gedoopt 24 maart 1709 te Schoonrewoerd, overleden 31 oktober 1760 te Maassluis. Tr. 18 september 1736 te Delft Ariaantje Jans van Dijk [1411], geboren 27 november 1712 te Leidschendam, overleden 31 december 1773 te Maassluis.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes (Hannes) [1412], volgt VIII.38

VII.46 Marijke Bogaert [680] [V] [M]. Gedoopt 29 november 1711 te Schoonrewoerd
VII.47 Annigje Bogaard [683] [V] [M]. Gedoopt 29 september 1715 te Schoonrewoerd
VII.48 Floris Bogaard/Bogert [684] [V] [M]. Gedoopt 2 oktober 1718 te Schoonrewoerd
VII.49 Arien Liefhebber [866] [V] [M]. Geboren 25 februari 1695 te Schoonrewoerd
VII.50 Floris den Burger [1143] [V] [M]. Gedoopt 1 januari 1706 te Schoonrewoerd
VII.51 Flonda den Burger [1144] [V] [M]. Gedoopt 24 juli 1707 te Schoonrewoerd
VII.52 Grietje den Burger [1145] [V] [M]. Gedoopt 28 juli 1709 te Schoonrewoerd
VII.53 Maria den Burger [1146] [V] [M]. Gedoopt 29 maart 1711 te Schoonrewoerd
VII.54 Floris Cornelisse Bogaert [119] [V] [M]. Geboren 1 januari 1693 te Schoonrewoerd. Tr. 1 januari 1731 te Leerbroek Geertje Craijenbos [376], geboren 1 januari 1705 te Leerbroek.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [392], volgt VIII.39
 2. Jan [393], volgt VIII.40
 3. Neeltje [394], volgt VIII.41
 4. Hermen [398], volgt VIII.42
 5. Annighje [399], volgt VIII.43

VII.55 Annighje Cornelisse Bogaard [120] [V] [M]. Geboren 1 januari 1694 te Schoonrewoerd. Tr. 1 januari 1715 te Schoonrewoerd Jan Willemse van der Linden [377].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [401], volgt VIII.44
 2. Dirk Janse [400], volgt VIII.45
 3. Jan [407], volgt VIII.46
 4. Cornelis [402], volgt VIII.47
 5. Floris [406], volgt VIII.48
 6. Neeltje [403], volgt VIII.49
 7. Maijke [405], volgt VIII.50
 8. Maijke [404], volgt VIII.51

VII.56 Cornelis Cnelis Bogaard [121] [V] [M]. Geboren 21 november 1697 te Schoonrewoerd. Tr. 12 februari 1727 te Schoonrewoerd Heijltje Ariens de Jong [379], gedoopt 13 juli 1707 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Arij [408], volgt VIII.52
 2. Neeltje [409], volgt VIII.53
 3. Marike [411], volgt VIII.54
 4. Cornelis [412], volgt VIII.55
 5. Bart [413], volgt VIII.56
 6. Cornelis [417], volgt VIII.57
 7. Floris [421], volgt VIII.58
 8. Floris [422], volgt VIII.59

VII.57 Marike Cornelisse Boogaart [122] [V] [M]. Geboren 1 januari 1704 te Schoonrewoerd. Tr. 1 januari 1726 te Schoonrewoerd Jan Cornelise Sterck [380], geboren 1 januari 1703 te Schoonrewoerd, zoon van Cornelis Sterck/Sterk [381].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [425], volgt VIII.60
 2. Hermen [426], volgt VIII.61

VII.58 Lijsbeth Cornelisse Bogaard [123] [V] [M]. Geboren 1 januari 1707 te Schoonrewoerd. Tr. 6 mei 1731 te Schoonrewoerd Johannes Jacobse van der Leeden [382], geboren 1 januari 1704 te Schoonrewoerd, zoon van Jacob Janse Leeden [383] en Cnelia Dirks [384].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob [427], volgt VIII.62
 2. Cornelis [428], volgt VIII.63
 3. Cornelia [429], volgt VIII.64
 4. Magda [430], volgt VIII.65
 5. Neeltje [431], volgt VIII.66
 6. Thijmen [432], volgt VIII.67
 7. Annighje [433], volgt VIII.68
 8. Dirk [434], volgt VIII.69

VII.59 Cornelia Cornelisse Bogaart [124] [V] [M]. Geboren 12 augustus 1708 te Schoonrewoerd. Tr. 27 mei 1725 te Schoonrewoerd Dirck Rijcken den Braven [385], geboren 1 januari 1694 te Schoonrewoerd, zoon van Rijck Cornelisse den Brave [386] en Ariaantje Roelen Sterk [387].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [435], volgt VIII.70
 2. Neeltje [1139], volgt VIII.71
 3. Ariaantje [436], volgt VIII.72
 4. Rijkje [437], volgt VIII.73
 5. Arie [1140], volgt VIII.74
 6. Arie [1141], volgt VIII.75

VII.60 Bart Cornelisz. Bogaart [93] [V] [M]. Geboren 10 april 1716 te Schoonrewoerd. Tr. 14 mei 1741 te Schoonrewoerd Aafje Cornelisse Middelkoop [94], geboren 1 december 1715 te Schoonrewoerd, dochter van Cornelis Middelkoop [388] en Grietje Kars [1136].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [95], volgt VIII.76
 2. Cornelis [96], volgt VIII.77
 3. Floris bartszn [1901], volgt VIII.78
 4. Willem Barten [66], volgt VIII.79
 5. Bart [97], volgt VIII.80

VII.61 Willem van Maurik [1147] [V] [M]. Gedoopt 25 december 1703 te Leerdam
VII.62 Maagje Isaakke van Maurik [390] [V] [M]. Geboren 23-8--1705 te Schoonrewoerd, overleden 26 november 1750 te Lopikerkapel. Tr. 20 april 1727 te Lopikerkapel Arie Janse Oskamp [391], overleden 26 juni 1763 te Zevenhoven
VII.63 Arie Hendricksz Oskam [389] [V] [M]. Gedoopt 16 februari 1710 te Schoonrewoerd
VII.64 Marijke Oskamp [1148] [V] [M]. Gedoopt 10 januari 1712 te Schoonrewoerd
VII.65 Floris Oskamp [1149] [V] [M]. Gedoopt 5 augustus 1714 te Schoonrewoerd
Generatie VIII
VIII.1 Jenneke Bogert/Bogaert [896] [V] [M]. Gedoopt 15 september 1771 te Leerdam, overleden 10 mei 1841 te Leerdam. Tr. 30 mei 1803 te Leerdam Hendrik Souwer [921], zoon van Jan Carel Sauwer [922] en Regina Wouterina van Varsseveld [923], gedoopt 17 maart 1779 te Leerdam, overleden 15 augustus 1817 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Regina Wouterina [924], volgt IX.1

VIII.2 Gerrigje Bogert/Bogaert [893] [V] [M]. Gedoopt 15 augustus 1773 te Lexmond
VIII.3 Johanna Bogert/Bogaert [892] [V] [M]. Gedoopt 19 februari 1775 te Leerdam
VIII.4 Abram Abraham/Bogert/Bogaart [899] [V] [M]. Gedoopt 27 april 1777 te Lexmond, overleden 31 oktober 1835 te Leerdam. Tr. 8 oktober 1798 te Leerdam Antonet (Metje) van der Leeden [909], dochter van Jacob van der Leeden [910] en Teuntje Kars [911], gedoopt 28 november 1770 te Leerdam, overleden 5 november 1835 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1270], volgt IX.2
 2. Cornelis [1349], volgt IX.3
 3. Jacob [1350], volgt IX.4
 4. Teunis [1352], volgt IX.5
 5. Jacob [1351], volgt IX.6
 6. Willem Casant [1353], volgt IX.7

VIII.5 Cornelia Bogaart/Bogaard [894] [V] [M]. Gedoopt 13 januari 1779 te Leerdam
VIII.6 Lijsbet Bogaart [895] [V] [M]. Gedoopt 3 september 1780 te Leerdam
VIII.7 Pieter Bogerd/Bogaart [898] [V] [M]. Gedoopt 11 mei 1783 te Leerdam. Tr. 2 februari 1805 te Leerdam Maria van Ooijen [900].
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje [323], volgt IX.8
 2. Teunis Ariese [905], volgt IX.9
 3. Cornelis [902], volgt IX.10
 4. Jan Willemse Willem [904], volgt IX.11
 5. Hendrik [906], volgt IX.12
 6. Anneke [903], volgt IX.13

VIII.8 Jan Bogaart [897] [V] [M]. Gedoopt 6 mei 1787 te Leerdam
VIII.9 Willem Bogert/d [928] [V] [M]. Geboren 13 december 1790 te Schoonrewoerd, gedoopt 19 december 1790 te Schoonrewoerd
VIII.10 Annigje Bogert/d [927] [V] [M]. Geboren 13 december 1790 te Schoonrewoerd, gedoopt 19 december 1790 te Schoonrewoerd
VIII.11 Jacobus Bogaart [1293] [V] [M]. Geboren 2 december 1759 te Schoonrewoerd. Tr. 23 november 1788 te Schoonrewoerd Annigje Westerhout [1304], geboren 17 oktober 1764 te Schoonrewoerd, dochter van Jan Jooste Westerhout [1314] en Neeltje Kool [1315].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1305], volgt IX.14
 2. Neeltje [1306], volgt IX.15
 3. Jan [1307], volgt IX.16
 4. Jannigje [1308], volgt IX.17
 5. Jacobus [1313], volgt IX.18
 6. Neeltje [1312], volgt IX.19

VIII.12 Roelof Bogaart [1294] [V] [M]. Geboren 11 april 1762 te Schoonrewoerd. Tr. 18 mei 1794 te Schoonrewoerd Maaike Stevense van Diest [1291], dochter van Steven Janze van Diest [1301] en Ariaantje Kool [1302], gedoopt 20 juni 1759 te Leerdam/Everdingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje [1297], volgt IX.20
 2. Steven [1299], volgt IX.21
 3. Adriana [1300], volgt IX.22
 4. Cornelia [1298], volgt IX.23

VIII.13 Thomas Bogaart [1295] [V] [M]. Geboren 20 januari 1765 te Schoonrewoerd
VIII.14 Annigje Bogaart [1296] [V] [M]. Geboren 19 oktober 1766 te Schoonrewoerd
VIII.15 Hester Bogaert [717] [V] [M]. Gedoopt 17 september 1767 te Schoonrewoerd
VIII.16 Cornelis Bogert [718] [V] [M]. Gedoopt 9 augustus 1772 te Schoonrewoerd, overleden 26 maart 1831 te Schoonrewoerd. Tr. 9 november 1800 te Schoonrewoerd Geertrui Lam't [719], dochter van Peter t Lam [725] en Adriana van Noord [726], gedoopt 22 februari 1778 te Leerbroek, overleden 18 augustus 1833 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Thomas [720], volgt IX.24
 2. Peter [721], volgt IX.25
 3. Roelof [722], volgt IX.26
 4. Adriana [723], volgt IX.27
 5. Jannigje [724], volgt IX.28
 6. Anna [1327], volgt IX.29
 7. Maaijke [1329], volgt IX.30
 8. Adrianus [1326], volgt IX.31
 9. Geertrui [1328], volgt IX.32
 10. Cornelis [1331], volgt IX.33
 11. Child [1330], volgt IX.34

VIII.17 Cornelia Bogaart [834] [V] [M]. Gedoopt 6 maart 1774 te Hei en Boeicop
VIII.18 Willem Bogaard [836] [V] [M]. Gedoopt 18 augustus 1776 te Hei en Boeicop. Tr. te ? Grietje van den Berg [1387], geboren 1783 te Everdingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [1388], volgt IX.35
 2. Cornelia [1392], volgt IX.36
 3. Cornelis [1394], volgt IX.37
 4. Thomas Cornelis [1390], volgt IX.38
 5. Thomas Cornelis [1391], volgt IX.39
 6. Thomas Kornelis [1389], volgt IX.40

VIII.19 Gijsbert Bogaard [835] [V] [M]. Gedoopt 29 maart 1778 te Hei en Boeicop, overleden 23 april 1831. Tr. 8 mei 1812 te Schoonrewoerd Elizabeth de With [838], dochter van Willem de With [839] en Maagje Kars/Kers [840], gedoopt 13 mei 1787 te Hei en Boeicop.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [844], volgt IX.41
 2. Maaike [843], volgt IX.42
 3. Elisabeth [841], volgt IX.43
 4. Gijsbert [842], volgt IX.44
 5. Thomas [845], volgt IX.45
 6. Willemina [846], volgt IX.46

VIII.20 Kornelis Bogaard [837] [V] [M]. Gedoopt 4 maart 1781 te Hei en Boeicop
VIII.21 Pieternella Bogaart [1381] [V] [M]. Geboren 27 april 1779 te Schoonrewoerd
VIII.22 Adriana Bogert [1385] [V] [M]. Gedoopt 16 november 1683 te Leerbroek
VIII.23 Jan Bogert [1383] [V] [M]. Gedoopt 24 december 1780 te Leerdam
VIII.24 Annegje Bogert [1318] [V] [M]. Geboren OCT 1789 te Leerdam
VIII.25 Walig Bogert [1319] [V] [M]. Geboren 22 mei 1791 te Leerdam
VIII.26 Tomas Bogert [1321] [V] [M]. Geboren 3 februari 1799 te Leerdam, gedoopt 17 februari 1799 te Leerdam
VIII.27 Annigje Bogert [1320] [V] [M]. Geboren 20 april 1802 te Leerdam, gedoopt 25 april 1802 te Leerdam
VIII.28 Gerrit Bogert [1382] [V] [M]. Gedoopt 27 december 1795 te Leerdam
VIII.29 Tomas Bogert [1384] [V] [M]. Gedoopt 28 september 1794 te Leerdam
VIII.30 Annigje Bogert [1386] [V] [M]. Geboren 23 oktober 1789 te Leerbroek, gedoopt 25 oktober 1789 te Leerbroek
VIII.31 Jan Bogert/Boogaard [750] [V] [M]. Geboren 1780 te Schoonrewoerd, overleden 7 juni 1857 te Leerdam. Tr. 1817 te Leerdam Maaike de Jong [751], geboren 1796 te Leerdam, dochter van Cornelis de Jong [752] en Maaike den Besten [753], overleden 23 januari 1862 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonetta [779], volgt IX.47
 2. Maaike [780], volgt IX.48
 3. Abraham [777], volgt IX.49
 4. Pietertje [782], volgt IX.50
 5. Gerrit [775], volgt IX.51
 6. Neeltje [783], volgt IX.52
 7. Gerrit [776], volgt IX.53

VIII.32 Cornelis Bogert/Boogaard [749] [V] [M]. Gedoopt 9 december 1781 te Schoonrewoerd. Tr. 20 september 1805 te Lexmond Aaltje t Lam [1374], dochter van Neijs t Lam [1378] en Aartje van Wijk [1379], gedoopt 18 maart 1781 te Leerbroek, overleden 10 september 1841.
Uit dit huwelijk:
 1. Neijs [1375], volgt IX.54
 2. Annigje [1373], volgt IX.55

VIII.33 Arie Bogert/Boogaard [740] [V] [M]. Gedoopt 20-3/4-1785 te Schoonrewoerd, overleden 13 oktober 1832 te Schoonrewoerd. Tr. 30 april 1820 te Schoonrewoerd Geertje Verrips [741], dochter van Coenraad Verrijs [742] en Willelmina den Hartog [743], gedoopt 4 september 1785 te Schoonrewoerd, overleden 13 december 1836 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonet [764], volgt IX.56
 2. Koen [762], volgt IX.57
 3. Willem [765], volgt IX.58
 4. Abraham [763], volgt IX.59
 5. Gerrit [761], volgt IX.60

VIII.34 Willem Bogert/Boogaard [745] [V] [M]. Gedoopt 7 november 1787 te Schoonrewoerd. Tr. ? te Schoonrewoerd Geertje van Helden [746], geboren 25-4--1792 te Leerdam, dochter van Aalbert van Helden [747] en Cornelia den Hartog [748].
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham [770], volgt IX.61
 2. Cornelia [766], volgt IX.62
 3. Gerardina [771], volgt IX.63
 4. Albertus [768], volgt IX.64
 5. Antonetta [772], volgt IX.65
 6. Jan [769], volgt IX.66
 7. Cornelis [767], volgt IX.67
 8. Neeltje [773], volgt IX.68
 9. Geertje [774], volgt IX.69

VIII.35 Thomas Bogerd/Boogaard [754] [V] [M]. Geboren 1792 te Beesd, overleden 20 december 1835 te Schaik. Tr. te ? Maria Kars [755], geboren 1801 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham [784], volgt IX.70
 2. Teunis [785], volgt IX.71
 3. Antonetta [789], volgt IX.72
 4. Lijntje [790], volgt IX.73

VIII.36 Neeltje Bogert [1282] [V] [M]. Geboren 18 december 1794 te Leerdam, gedoopt 28 december 1794 te Leerdam
VIII.37 Gerrit Bogert/Boogaard [744] [V] [M]. Gedoopt 25 december 1789 te Schoonrewoerd
VIII.38 Johannes (Hannes) Bogaart [1412] [V] [M]. Geboren 12 maart 1741 te Brandwijk, overleden 19 november 1824 te Rijswijk. Tr. 5 november 1769 te Rijswijk Annetje van den Bergh [1413], geboren 29 oktober 1740 te 's Gravezande.
Uit dit huwelijk:
 1. Arij [1414], volgt IX.74

VIII.39 Cornelis Bogaart [392] [V] [M]. Geboren 22 juni 1732 te Schoonrewoerd
VIII.40 Jan Bogaert [393] [V] [M]. Gedoopt 4 juni 1734 te Schoonrewoerd
VIII.41 Neeltje Bogaart [394] [V] [M]. Geboren 22 april 1736 te Leerbroek
VIII.42 Hermen Bogaart [398] [V] [M]. Gedoopt 4 april 1738 te Leerbroek
VIII.43 Annighje Bogaert [399] [V] [M]. Gedoopt 27 maart 1739 te Schoonrewoerd, overleden 25 februari 1815 te Schoonrewoerd. Tr. 1 mei 1763 te Schoonrewoerd Gerrit de Jong [1158], gedoopt 4 september 1735 te Schoonrewoerd, overleden 6 maart 1802 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1163], volgt IX.75
 2. Geertje [1159], volgt IX.76
 3. Arie [1160], volgt IX.77
 4. Floris [1161], volgt IX.78
 5. Cornelia [1162], volgt IX.79
 6. Willem [1164], volgt IX.80

VIII.44 Willem van der Linden [401] [V] [M]. Geboren 22 maart 1722 te Schoonrewoerd
VIII.45 Dirk Janse van der Linden [400] [V] [M]. Geboren 1715 of 1735 te Leerbroek
VIII.46 Jan van der Linden [407] [V] [M]. Geboren 7 november 1728 te Schoonrewoerd
VIII.47 Cornelis van der Linden [402] [V] [M]. Geboren 10 oktober 1723 te Schoonrewoerd
VIII.48 Floris van der Linden [406] [V] [M]. Geboren 3 december 1730 te Schoonrewoerd
VIII.49 Neeltje van der Linden [403] [V] [M]. Gedoopt 16 december 1725 te Schoonrewoerd
VIII.50 Maijke van der Linden [405] [V] [M]. Geboren 22 juni 1726 te Schoonrewoerd
VIII.51 Maijke van der Linden [404] [V] [M]. Geboren 16 december 1725 te Schoonrewoerd
VIII.52 Arij Bogaert [408] [V] [M]. Geboren 14 december 1727 te Schoonrewoerd
VIII.53 Neeltje Bogaart [409] [V] [M]. Geboren 22 mei 1729 te Schoonrewoerd. Tr. 19 april 1752 te Schoonrewoerd Gijsbert Heijkoop [410], geboren 1 januari 1725 te Lexmond.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [446], volgt IX.81
 2. Heijltje [447], volgt IX.82
 3. Leentje [448], volgt IX.83
 4. Zwaantje [449], volgt IX.84

VIII.54 Marike Bogaert [411] [V] [M]. Gedoopt 2 september 1731 te Schoonrewoerd
VIII.55 Cornelis Bogaert [412] [V] [M]. Geboren 3 januari 1734 te Schoonrewoerd, overleden voor 3-8-1738 te Schoonrewoerd
VIII.56 Bart Bogaart [413] [V] [M]. Geboren 26 februari 1736 te Schoonrewoerd. Tr. 25 november 1764 te Schoonrewoerd Pietertje Bronkhorst [414], geboren 11 februari 1742 te Everdingen, dochter van Merten Janze Bronkhorst [415] en Lijsbeth Willemse de Vos [416], overleden 15 mei 1826 te Hei en Boeicop.
Uit dit huwelijk:
 1. Heijltje [481], volgt IX.85
 2. Heijltje [451], volgt IX.86
 3. Cornelis [479], volgt IX.87
 4. Lijsbeth [453], volgt IX.88
 5. Meerten [454], volgt IX.89
 6. Jan [455], volgt IX.90
 7. Bart [471], volgt IX.91

VIII.57 Cornelis Bogaart [417] [V] [M]. Gedoopt 3 augustus 1738 te Schoonrewoerd, overleden 3 november 1798 te Lexmond. Tr. 2 mei 1762 te Leerdam Annighje van Santen/Zanten [418], geboren 26 mei 1737 te Schoonrewoerd, dochter van Frans Joosten van Santen [419] en Aeltje Jans de Jong [420].
Uit dit huwelijk:
 1. Heiltje [457], volgt IX.92
 2. Frans [458], volgt IX.93
 3. Cornelia [459], volgt IX.94
 4. Cornelis [460], volgt IX.95
 5. Bart [464], volgt IX.96
 6. Aaltje [465], volgt IX.97
 7. Maaijke [466], volgt IX.98
 8. Neeltje [1310], volgt IX.99
 9. Pieternella [467], volgt IX.100

VIII.58 Floris Bogaert [421] [V] [M]. Gedoopt 12 februari 1741 te Schoonrewoerd
VIII.59 Floris Bogaert [422] [V] [M]. Gedoopt 2 september 1742 te Schoonrewoerd
VIII.60 Neeltje Sterck [425] [V] [M]. Geboren 10 oktober 1728 te Schoonrewoerd
VIII.61 Hermen Sterck [426] [V] [M]. Geboren 1 april 1731 te Schoonrewoerd
VIII.62 Jacob van der Leeden [427] [V] [M]. Geboren 17 maart 1734 te Leerbroek
VIII.63 Cornelis van der Leeden [428] [V] [M]. Geboren 26 februari 1736 te Leerbroek
VIII.64 Cornelia van der Leeden [429] [V] [M]. Geboren 30 maart 1737 te Lexmond
VIII.65 Magda van der Leeden [430] [V] [M]. Geboren 20 december 1737 te Leerbroek
VIII.66 Neeltje van der Leeden [431] [V] [M]. Geboren 23 maart 1738 te Leerbroek
VIII.67 Thijmen van der Leeden [432] [V] [M]. Geboren 14 februari 1742 te Leerbroek
VIII.68 Annighje van der Leeden [433] [V] [M]. Geboren 1 juli 1744 te Leerbroek
VIII.69 Dirk van der Leeden [434] [V] [M]. Geboren 25 december 1746 te Leerbroek
VIII.70 Neeltje den Brave [435] [V] [M]. Geboren 18 januari 1729 te Hei en Boeicop
VIII.71 Neeltje de Brave [1139] [V] [M]. Gedoopt 7 juli 1737 te Schoonrewoerd
VIII.72 Ariaantje den Brave [436] [V] [M]. Geboren 15 november 1739 te Schoonrewoerd
VIII.73 Rijkje den Brave [437] [V] [M]. Geboren 11 april 1743 te Schoonrewoerd
VIII.74 Arie de Brave [1140] [V] [M]. Gedoopt 20 maart 1746 te Schoonrewoerd
VIII.75 Arie de Brave [1141] [V] [M]. Gedoopt 19 mei 1748 te Schoonrewoerd
VIII.76 Neeltje Bogaart [95] [V] [M]. Gedoopt 20 januari 1743 te Schoonrewoerd. Tr. 1 mei 1768 te Schoonrewoerd Jan van der Koppel [395], zoon van Geerrit van de Koppel [396] en Lijsbeth Middelkoop [397], gedoopt 19 februari 1736 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Lijsbet [1152], volgt IX.102
 2. Aafjen [1153], volgt IX.103
 3. Aafje [1151], volgt IX.104
 4. Bart [1157], volgt IX.105
 5. Aafjen [1156], volgt IX.106
 6. Gerrit [1154], volgt IX.107
 7. Bart [1155], volgt IX.108

VIII.77 Cornelis Bogaart [96] [V] [M]. Gedoopt 31 mei 1744 te Hei en Boeicop
VIII.78 Floris bartszn Bogaart [1901] [V] [M]. Geboren 1 januari 1748 te Boei en Heicoop, overleden 8 april 1816 te Schoonrewoerd, begraven 13 april 1816 te Boei en Heicoop. Tr. 2 maart 1775 te Everdingen Dina van Karsen [423], gedoopt 3 augustus 1749 te Noordeloos.
Uit dit huwelijk:
 1. Aafjen [810], volgt IX.109
 2. Cornelia [468], volgt IX.110
 3. Willemijntje [1303], volgt IX.111
 4. Dilliaanrje [469], volgt IX.112
 5. Bart [456], volgt IX.113
 6. Cornelis [473], volgt IX.114
 7. Willem [478], volgt IX.115
 8. Willem [486], volgt IX.116

VIII.79 Willem Barten Bogaart [66] [V] [M]. Geboren 20 september 1750 te Hei en Boeicop, gedoopt 27 september 1750 te Hei en Boeicop, overleden 18 juni 1810 te Zijderveld. Tr.(1) 30 april 1780 te Zijderveld Seigje Kool [442], geboren 2 maart 1755 te Zijderveld, dochter van Barend Theunisz Kool [443] en Ariaantje Govertse [444], begraven 12 mei 1786 te Everdingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Aafje Aagje [487], volgt IX.117
 2. Jaantje [488], volgt IX.118
 3. Barent [489], volgt IX.119
 4. Ariaantje [490], volgt IX.120
 5. Barend [491], volgt IX.121
Tr.(2) 1 januari 1792 te ? Maaike Maaijgje Goedhart [67], dochter van Pieter Cornelisse Goedhart [98] en Jannigje de Vos [99], gedoopt 25 december 1768 te Everdingen, naaister, overleden 22 juli 1836 te Everdingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje [68], volgt IX.122
 2. Bart [69], volgt IX.123
 3. Peter [70], volgt IX.124
 4. Peter [71], volgt IX.125
 5. Cornelis [72], volgt IX.126
 6. Arie [47], volgt IX.127
 7. Gerrit [73], volgt IX.128

VIII.80 Bart Bogaart [97] [V] [M]. Gedoopt 8 juni 1755 te Everdingen
Generatie IX
IX.1 Regina Wouterina Souwer [924] [V] [M]. Geboren 18 oktober 1803 te Leerdam
IX.2 Cornelis Bogerd [1270] [V] [M]. Geboren 25 januari 1799 te Leerdam. Tr. 23 november 1824 te Leerdam Neeltje Kool [1271], geboren 23 september 1799 te Leerdam, dochter van Peter Kool [1272] en Neeltje den Hartog [1273].
Uit dit huwelijk:
 1. Metje [1275], volgt X.1
 2. Neeltje [1276], volgt X.2
 3. Abram [1277], volgt X.3
 4. Pietertje [1278], volgt X.4
 5. Neeltje [1279], volgt X.5
 6. Willempje [1280], volgt X.6
 7. Annigje Maria [1281], volgt X.7

IX.3 Cornelis Bogerd [1349] [V] [M]. Geboren 25 februari 1799 te Leerdam, gedoopt 3 maart 1799 te Leerdam
IX.4 Jacob Bogert [1350] [V] [M]. Geboren 26 maart 1800 te Leerdam, gedoopt 30 maart 1830 te Leerdam
IX.5 Teunis Bogert [1352] [V] [M]. Geboren 12 april 1803 te Leerdam, gedoopt 17 april 1803 te Leerdam. Tr. 10 mei 1838 te Leerdam Annigje Vermeulen [1368], dochter van Toon Vermeulen [1376] en Annigje Verhoef [1377].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie [1372], volgt X.8
 2. Metje [1369], volgt X.9
 3. Teunis [1371], volgt X.10
 4. Abraham [1370], volgt X.11

IX.6 Jacob Bogert [1351] [V] [M]. Geboren 20 februari 1806 te Leerdam, gedoopt 23 februari 1806 te Leerdam
IX.7 Willem Casant Bogerd [1353] [V] [M]. Geboren 17 november 1808 te Leerdam, gedoopt 4 december 1808 te Leerdam. Tr. 24 april 1840 te Leerdam Aantje Verrips [1354], geboren 8 september 1818 te Schoonrewoerd, dochter van Cornelis Verrips [1355] en Aantje Blokland [1356].
Uit dit huwelijk:
 1. Metje [1358], volgt X.12
 2. Cornelis [1357], volgt X.13
 3. Abraham [1359], volgt X.14
 4. Arie [1360], volgt X.15
 5. Aantje [1361], volgt X.16
 6. Arie [1363], volgt X.17
 7. Metje [1365], volgt X.18
 8. Peter [1366], volgt X.19
 9. Jacob [1364], volgt X.20
 10. Aantje Petertje [1362], volgt X.21
 11. Willem [1367], volgt X.22

IX.8 Teuntje Bogert [323] [V] [M]. Geboren 24 december 1805 te Leerdam, gedoopt 29 december 1805 te Leerdam, overleden 12 september 1848 te Veenhuizen (Norg). Tr. 15 maart 1845 te Leerdam Peter Bogerd [71], geboren 3 november 1799 te Zijderveld, zoon van Willem Barten Bogaart [66] en Maaike Maaijgje Goedhart [67], gedoopt 10 november 1799 te Everdingen, overleden 4 januari 1887 te Leerdam
IX.9 Teunis Ariese Bogerd/t [905] [V] [M]. Gedoopt 24 december 1809 te Leerdam. Tr. 11 mei 1839 te Leerdam maaijke Hol [907], geboren 1 oktober 1812 te Everdingen, dochter van Hermanus Hol [930] en Adriana Verrips [931].
Uit dit huwelijk:
 1. Hermanus [933], volgt X.24
 2. Maria [932], volgt X.25
 3. Willem [929], volgt X.26
 4. Child [934], volgt X.27

IX.10 Cornelis Bogerd [902] [V] [M]. Gedoopt 7 juni 1812 te Lexmond, overleden 10 augustus 1870. Tr. 27 februari 1834 Teuntje van der Leeden [758], geboren 16 februari 1809 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [1688], volgt X.28
 2. Jacob [1689], volgt X.29
 3. Cornelis [1686], volgt X.30
 4. Walig [1687], volgt X.31

IX.11 Jan Willemse Willem Bogerd [904] [V] [M]. Geboren 23 juni 1815 te Lexmond, overleden 4 juli 1872. Tr. 3 mei 1839 te Leerdam Teuntje Middelkoop [908]
IX.12 Hendrik Bogerd [906] [V] [M]. Geboren 20 september 1818 te Leerdam, overleden 3 april 1820
IX.13 Anneke Boogaard [903] [V] [M]. Geboren 18 juni 1820 te Leerdam, overleden 9 mei 1821
IX.14 Cornelis Bogert [1305] [V] [M]. Geboren 1 november 1789 te Schoonrewoerd
IX.15 Neeltje Bogert [1306] [V] [M]. Geboren 11 augustus 1792 te Schoonrewoerd, gedoopt 12 augustus 1792 te Schoonrewoerd
IX.16 Jan Bogert [1307] [V] [M]. Geboren 22 maart 1795 te Schoonrewoerd
IX.17 Jannigje Boogerd [1308] [V] [M]. Geboren 8 juli 1798 te Schoonrewoerd, gedoopt 15 juli 1798 te Schoonrewoerd
IX.18 Jacobus Bogert [1313] [V] [M]. Geboren 20 december 1801 te Schoonrewoerd
IX.19 Neeltje Bogert [1312] [V] [M]. Geboren 18 januari 1806 te Schoonrewoerd, gedoopt 26 januari 1806 te Schoonrewoerd
IX.20 Jannigje Bogert [1297] [V] [M]. Geboren 14 april 1794 te Schoonrewoerd, gedoopt 20 april 1794 te Schoonrewoerd
IX.21 Steven Bogert [1299] [V] [M]. Geboren 27 augustus 1796 te Schoonrewoerd, gedoopt 28 augustus 1796 te Schoonrewoerd
IX.22 Adriana Bogerd [1300] [V] [M]. Geboren 3 december 1797 te Schoonrewoerd, gedoopt 10 december 1797 te Schoonrewowerd
IX.23 Cornelia Bogert [1298] [V] [M]. Geboren 8 maart 1799 te Schoonrewoerd, gedoopt 10 maart 1799 te Schoonrewoerd
IX.24 Thomas Bogert [720] [V] [M]. Geboren 3 december 1801 te Schoonrewoerd, gedoopt 6 december 1801 te Schoonrewoerd
IX.25 Peter Bogerd [721] [V] [M]. Geboren 26 april 1803 te Schoonrewoerd, gedoopt 1 mei 1803 te Schoonrewoerd, overleden 22 maart 1870 te Hei en Boeicop. Tr. 25 juli 1839 te Lexmond Pleuntje van den Heuvel [1720], geboren 22 februari 1811 te Ameide, dochter van Frederik van den Heuvel [1721] en Bastiaantje Nomen [1722], overleden 8 december 1884 te Leerbroek.
Uit dit huwelijk:
 1. Cormelis [1747], volgt X.32
 2. Bastiaantje [1748], volgt X.33
 3. Cornelis [1749], volgt X.34

IX.26 Roelof Bogert [722] [V] [M]. Geboren 11 oktober 1805 te Schoonrewoerd, gedoopt 16 oktober 1805 te Schoonrewoerd, dagloner, overleden 231887 te culemborg. Tr. 19 september 1840 te Buurmalsen Antonia Spronk [870], geboren 1813 te Tricht, dochter van Gerrit Spronk [1522] en Adriana van Varik [1523], dienstmaagd.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [887], volgt X.35
 2. Adriana Johanna [883], volgt X.36
 3. Cornelis [879], volgt X.37
 4. Marinus [875], volgt X.38
 5. Antonia [871], volgt X.39

IX.27 Adriana Bogert [723] [V] [M]. Geboren 31 augustus 1807 te Schoonrewoerd, gedoopt 6 september 1807 te Schoonrewoerd
IX.28 Jannigje Bogert [724] [V] [M]. Geboren 9 mei 1809 te Schoonrewoerd, gedoopt 21 mei 1809 te Schoonrewoerd
IX.29 Anna Bogert [1327] [V] [M]. Geboren 18 september 1812 te Schoonrewoerd
IX.30 Maaijke Bogerd [1329] [V] [M]. Geboren 14 mei 1815 te Schoonrewoerd, overleden 5 juni 1871
IX.31 Adrianus Bogert [1326] [V] [M]. Geboren 5 juli 1817 te Schoonrewoerd
IX.32 Geertrui Bogaard [1328] [V] [M]. Geboren 26 februari 1819 te Schoonrewoerd
IX.33 Cornelis Bogerd [1331] [V] [M]. Geboren 12 juli 1822 te Schoonrewoerd, landbouwer, overleden 6 april 1882 te culemborg. Tr. 27 januari 1848 te Beesd Teuntje Pieck/Peek/Pek [1519], geboren 5 februari 1828 te Acquoy, dochter van Jan Cornelisse Pieck/Peek [1520] en Kornelia Versluis [1521], overleden 19 februari 1894 te Culemborg.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui [1532], volgt X.40
 2. Cornelis [1524], volgt X.41
 3. Jan [1541], volgt X.42

IX.34 Child Bogert [1330] [V] [M]. Geboren 19 mei 1824 te Schoonrewoerd, overleden 19 mei 1824 te Schoonrewoerd
IX.35 Neeltje Bogaard [1388] [V] [M]. Geboren 2 maart 1804 te Boei en Heicoop, gedoopt 6 maart 1804 te Boei en Heicoop
IX.36 Cornelia Bogaard [1392] [V] [M]. Geboren 12 september 1805 te Everdingen, gedoopt 16 september 1805 te Everdingen. Tr. te ? Hendrik Kers [1393], geboren 1801 te Everdingen
IX.37 Cornelis Bogaard [1394] [V] [M]. Geboren 12 september 1805 te Everdingen, gedoopt 16 september 1805 te Everdingen
IX.38 Thomas Cornelis Bogaard [1390] [V] [M]. Geboren 21 januari 1808 te Everdingen
IX.39 Thomas Cornelis Bogaard [1391] [V] [M]. Geboren 21 maart 1809 te Everdingen
IX.40 Thomas Kornelis Bogerd [1389] [V] [M]. Geboren 20 maart 1815 te Schoonrewoerd. Tr. 1843 Jannigje den Hartog [1790], geboren 1819 te Zijderveld
IX.41 Neeltje Bogaard [844] [V] [M]. Geboren 10 december 1812 te Schoonrewoerd
IX.42 Maaike Bogaard [843] [V] [M]. Geboren 3 oktober 1815 te Schoonrewoerd
IX.43 Elisabeth Bogaard [841] [V] [M]. Geboren 14 februari 1819 te Schoonrewoerd, overleden 8 december 1899
IX.44 Gijsbert Bogaard [842] [V] [M]. Geboren 25 november 1820 te Hei en Boeicop
IX.45 Thomas Bogaard [845] [V] [M]. Geboren 5 mei 1822 te Hei en Boeicop
IX.46 Willemina Bogaard [846] [V] [M]. Geboren 8 februari 1825 te Boei en Heicop
IX.47 Antonetta Bogerd/Boogaard [779] [V] [M]. Geboren 28 maart 1818 te Leerdam
IX.48 Maaike Bogaard [780] [V] [M]. Geboren 6 augustus 1820 te Leerdam. Tr. 21 oktober 1848 te Leerdam Jan Middag [781].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [796], volgt X.43
 2. Peter [801], volgt X.44
 3. Maaike Cornelia [800], volgt X.45
 4. Gijsbert [797], volgt X.46
 5. Abram [798], volgt X.47
 6. Klaas [799], volgt X.48
 7. Sara [802], volgt X.49

IX.49 Abraham Boogaard [777] [V] [M]. Geboren 12 mei 1823 te Leerdam. Tr. 26 januari 1854 te Leerdam Alexandrina Catharina Peek [778].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [795], volgt X.50
 2. Maaike [792], volgt X.51
 3. Antonetta [794], volgt X.52
 4. Adrianus [793], volgt X.53
 5. Gerrit [791], volgt X.54

IX.50 Pietertje Boogaard [782] [V] [M]. Geboren 7 november 1826 te Leerdam, overleden 7 januari 1827 te Leerdam
IX.51 Gerrit Bogert/Boogaard [775] [V] [M]. Geboren 11 november 1827 te Leerdam, overleden 2 december 1827 te Leerdam
IX.52 Neeltje Boogaard [783] [V] [M]. Geboren 19 mei 1830 te Leerdam, overleden 31 mei 1831 te Leerdam
IX.53 Gerrit Bogert/Boogaard [776] [V] [M]. Geboren 14 februari 1832 te Leerdam
IX.54 Neijs Bogaard [1375] [V] [M]. Geboren 21 april 1805 te Lexmond
IX.55 Annigje Bogaard [1373] [V] [M]. Geboren 21 november 1807 te Lexmond
IX.56 Antonet Bogaard/Boogaard [764] [V] [M]. Geboren 7 mei 1820 te Leerdam
IX.57 Koen Bogaard/Boogaard [762] [V] [M]. Geboren 1 augustus 1821 te Leerdam. Tr. 4 april 1849 te Leerdam Geertrui Johanna de Groot [1122], geboren 1824 te Leerdam
IX.58 Willem Boogaard [765] [V] [M]. Geboren 7 augustus 1823 te Leerdam
IX.59 Abraham Bogaard/Boogaard [763] [V] [M]. Geboren 25 september 1824 te Leerdam
IX.60 Gerrit Bogert/Boogaard [761] [V] [M]. Geboren 12 januari 1829 te Leerdam, overleden 21 april 1840 te Buren
IX.61 Abraham Boogaard [770] [V] [M]. Geboren 4 februari 1814 te Leerdam
IX.62 Cornelia Bogaard/Boogaard [766] [V] [M]. Geboren 17 november 1815 te Leerdam
IX.63 Gerardina Bogerd [771] [V] [M]. Geboren 5 augustus 1818 te Leerdam, overleden 5 maart 1910 te Leerbroek. Tr. 19 mei 1849 te Leerbroek Hannis de Groot [1746], geboren 6 januari 1825 te Leerbroek, overleden 19 januari 1911 te Leerbroek
IX.64 Albertus Boogaard [768] [V] [M]. Geboren 1 november 1820 te Leerdam. Tr. 29 augustus 1849 te Leerdam Teuntje Kool [847], geboren 15 maart 1824 te Leerdam, dochter van Teunis Kool [848] en Klara Klaartje van der Weijden [849], overleden 18 januari 1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [850], volgt X.55
 2. Klara [851], volgt X.56
 3. Teunis [855], volgt X.57
 4. Abraham [853], volgt X.58
 5. Klara Jozina [852], volgt X.59
 6. Aalbert [854], volgt X.60

IX.65 Antonetta Bogert/Boogaard [772] [V] [M]. Geboren 20 april 1823 te Leerdam, overleden 1 augustus 1829 te Leerdam
IX.66 Jan Boogaard [769] [V] [M]. Geboren 17 oktober 1825 te Leerdam
IX.67 Cornelis Bogerd/Boogaard [767] [V] [M]. Geboren 11 januari 1829 te Leerdam
IX.68 Neeltje Boogaard [773] [V] [M]. Geboren 12 november 1832 te Leerdam
IX.69 Geertje Bogerd/Boogaard [774] [V] [M]. Geboren 22 december 1835 te Leerdam
IX.70 Abraham Bogerd/Boogaard [784] [V] [M]. Geboren 20 mei 1823 te Leerdam. Tr. 1 februari 1866 te Leerdam Pietronella van Gent [786], geboren 24 april 1839 te Leerdam, dochter van Huig van Gent [788] en Maria Klaasdochter Kool [787]
IX.71 Teunis Bogerd/Boogaard [785] [V] [M]. Geboren 13 oktober 1825 te Leerdam, overleden 1 februari 1866 te Leerdam
IX.72 Antonetta Boogaard [789] [V] [M]. Geboren 16 maart 1828 te Leerdam
IX.73 Lijntje Boogaard [790] [V] [M]. Geboren 27 februari 1831 te Leerdam
IX.74 Arij van den Boogaard [1414] [V] [M]. Geboren 28 oktober 1770 te Moerkapelle, overleden 26 december 1842 te Hillegersberg. Tr. 19 november 1798 te Delft Clazina van Maurik [1415], geboren 12 januari 1766 te Delft, overleden 1 januari 1843 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Hermen [1416], volgt X.61

IX.75 Cornelis de Jong [1163] [V] [M]. Gedoopt 12 juni 1764 te Noordeloos, overleden 12 januari 1830 te Noordeloos. Tr. 29 maart 1805 te Noordeloos Maria Janse van Es [1408], gedoopt 25 december 1782 te Noordeloos, overleden 2905-1861 te Noordeloos
IX.76 Geertje de Jong [1159] [V] [M]. Gedoopt 9 december 1764 te Schoonrewoerd
IX.77 Arie de Jong [1160] [V] [M]. Gedoopt 6 oktober 1765 te Schoonrewoerd
IX.78 Floris de Jong [1161] [V] [M]. Gedoopt 20 november 1768 te Schoonrewoerd
IX.79 Cornelia de Jong [1162] [V] [M]. Gedoopt 9 december 1770 te Schoonrewoerd
IX.80 Willem de Jong [1164] [V] [M]. Gedoopt 14 september 1777 te Schoonrewoerd
IX.81 Cornelis Heijkoop [446] [V] [M]. Geboren 3 juni 1754 te Lexmond
IX.82 Heijltje Heijkoop [447] [V] [M]. Geboren 5 maart 1758 te Lexmond
IX.83 Leentje Heijkoop [448] [V] [M]. Geboren 24 februari 1760 te Lexmond
IX.84 Zwaantje Heijkoop [449] [V] [M]. Geboren 18 februari 1770 te Lakerveld. Tr. 18 mei 1803 te Lexmond Jan Lekkerkerker [1150]
IX.85 Heijltje Bogaart [481] [V] [M]. Geboren 7 juli 1765 te Schoonrewoerd
IX.86 Heijltje Bogaart [451] [V] [M]. Geboren 27 november 1768 te Schoonrewoerd
IX.87 Cornelis Bogaart [479] [V] [M]. Geboren 16 september 1770 te Schoonrewoerd. Tr. te ? Kaatje Paardekoper [1332], dochter van Gerrit Paardekoper [1335] en Teunrje de Stigter [1336], gedoopt 10 februari 1771 te Hei en Boeicoop, overleden 30 januari 1821 te Hei en Boeicoop.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart [1341], volgt X.62
 2. Teuntje [1339], volgt X.63
 3. Bart [1333], volgt X.64
 4. Helena Welhelmina [1340], volgt X.65

IX.88 Lijsbeth Bogaart [453] [V] [M]. Geboren 20 april 1772 te Schoonrewoerd
IX.89 Meerten Bogaart [454] [V] [M]. Geboren 9 januari 1774 te Schoonrewoerd. Tr. 2 februari 1801 te Lexmond Zwaantje van Achthoven [1290].
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje [1342], volgt X.66

IX.90 Jan Bogaart [455] [V] [M]. Geboren 11 februari 1776 te Schoonrewoerd. Tr. te ? Grietje van de Graaf [1322].
Uit dit huwelijk:
 1. Bart [1323], volgt X.67
 2. Bart [1324], volgt X.68

IX.91 Bart Bogaard [471] [V] [M]. Gedoopt 11 november 1781 te Zijderveld
IX.92 Heiltje Bogert [457] [V] [M]. Geboren 28 februari 1762 te Leerdam
IX.93 Frans Bogert [458] [V] [M]. Geboren 16 september 1764 te Leerdam
IX.94 Cornelia Bogert/Bogaert [459] [V] [M]. Geboren 24 september 1766 te Leerdam
IX.95 Cornelis Bogert [460] [V] [M]. Geboren 1 juni 1768 te Leerdam, overleden 21 juli 1809 te Leerdam. Tr. te Lexmond Adriana Hogerwerf [461], geboren 6 januari 1765 te Lexmond, dochter van Jan Hogerwerf [462] en Margje Muilwijk [463], overleden 21 juni 1800 te Lexmond.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [312], volgt X.69

IX.96 Bart Bogert [464] [V] [M]. Geboren 13 mei 1770 te Leerdam, overleden 7 mei 1817 te Vianen. Tr. 27 september 1808 te Willeskop Gerritje Bassa [1263], geboren 13 oktober 1782 te Lexmond, dochter van Joost Bassa [1264] en Jannigje van Rooijen [1265].
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje [1266], volgt X.70
 2. Joost [1283], volgt X.71
 3. Barta [1284], volgt X.72
 4. Jannigje [1285], volgt X.73

IX.97 Aaltje Bogert/Bogaert [465] [V] [M]. Geboren 29-1772 te Leerdam
IX.98 Maaijke Bogert/Bogaert [466] [V] [M]. Geboren 20 november 1774 te Leerdam
IX.99 Neeltje Bogaard [1310] [V] [M]. Geboren 1 november 1778 te Leerdam
IX.100 Pieternella Bogaart [467] [V] [M]. Geboren 2 april 1779 te Schoonrewoerd
IX.101 Dilliaantje Bogaart [470] [V] [M]. Geboren 1 maart 1779 te Everdingen
IX.102 Lijsbet van der Koppel [1152] [V] [M]. Gedoopt 12 maart 1769 te Everdingen
IX.103 Aafjen van der Koppel [1153] [V] [M]. Gedoopt 26 augustus 1770 te Everdingen
IX.104 Aafje van der Koppel [1151] [V] [M]. Gedoopt 3 november 1771 te Everdingen, overleden overleden
IX.105 Bart van der Koppel [1157] [V] [M]. Gedoopt 25 december 1773 te Everdingen, overleden overleden
IX.106 Aafjen van der Koppel [1156] [V] [M]. Gedoopt 20 november 1775 te Everdingen, overleden overleden
IX.107 Gerrit van der Koppel [1154] [V] [M]. Gedoopt 27 april 1777 te Everdingen, overleden overleden
IX.108 Bart van der Koppel [1155] [V] [M]. Gedoopt 28 november 1799 te Everdingen, overleden overleden
IX.109 Aafjen Bogaert/Bogert [810] [V] [M]. Gedoopt 31 december 1775 te Everdingen
IX.110 Cornelia Bogaard [468] [V] [M]. Geboren 15 december 1776 te Everdingen
IX.111 Willemijntje Bogert [1303] [V] [M]. Geboren 15 december 1776 te Everdingen
IX.112 Dilliaanrje Bogaart [469] [V] [M]. Geboren 22 maart 1778 te Everdingen
IX.113 Bart Bogaart [456] [V] [M]. Geboren 15 april 1781 te Schoonrewoerd, overleden 7 september 1830. Tr. Elizabeth (Lijsbet) Vink [472], geboren 1 januari 1772 te Vianen, overleden 25 september 1842.
Uit dit huwelijk:
 1. Floris [311], volgt X.74
 2. Teuntje [305], volgt X.75
 3. Dina [310], volgt X.76
 4. Jan [309], volgt X.77
 5. Knelis [308], volgt X.78
 6. Jannigje [306], volgt X.79
 7. Willem [307], volgt X.80

IX.114 Cornelis Bogerd/Bogaard [473] [V] [M]. Gedoopt 8 februari 1784 te Hei en Boeicop. Tr. 1 januari 1812 te Schoonrewoerd ElisabetH Kars [474], geboren 31 juli 1791 te Hei en Boeicop, dochter van Jan Kars [475] en Annighje Oostrum [476].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [304], volgt X.81
 2. Floris [303], volgt X.82
 3. Annigje [301], volgt X.83
 4. Floris [300], volgt X.84
 5. Cornelis [1861], volgt X.85
 6. Elisabeth [302], volgt X.86

IX.115 Willem Bogerd [478] [V] [M]. Gedoopt 1 januari 1790 te Hei en Boeicop
IX.116 Willem Bogaard/Bogerd [486] [V] [M]. Gedoopt 25 september 1791 te Hei en Boeicop. Tr.(1) 17 juli 1824 te Hei en Boeicop Johanna de Wild [951], geboren 8 mei 1802 te Hei en Boeicop, dochter van Bastiaan de Wild [1760] en Cornelia Bogaard [1759] Tr.(2) te ? Jannigje van der Leeden [477], geboren 1798 te Schoonrewoerd
IX.117 Aafje Aagje Bogert/Bogaard/Bogerd [487] [V] [M]. Geboren 18 februari 1781 te Everdingen/Zijderveld, begraven 3 december 1802 te Everdingen. Tr. 17 juli 1798 te Everdingen Hendrik de Jong [1545], zoon van Jacob de Jong [1552] en Maria Middelkoop [1553], gedoopt 25 december 1778 te Hei en Boeicop.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob [1601], volgt X.87
 2. Willem [1600], volgt X.88

IX.118 Jaantje Bogaard [488] [V] [M]. Geboren 14 april 1782 te Everdingen, begraven 6 juni 1782 te Everdingen
IX.119 Barent Boogerd [489] [V] [M]. Geboren 17 mei 1783 te Everdingen, begraven 21 juni 1783 te Everdingen
IX.120 Ariaantje Bogerd [490] [V] [M]. Geboren 26 september 1784 te Everdingen, begraven 17 november 1784 te Everdingen
IX.121 Barend Bogaard [491] [V] [M]. Geboren 23 oktober 1785 te Everdingen, begraven 31 december 1785 te Everdingen
IX.122 Jannigje Bogert [68] [V] [M]. Geboren 9 augustus 1793 te Zijderveld, gedoopt 14 augustus 1793 te Zijderveld, overleden 5 juli 1826 te Zijderveld
IX.123 Bart Boogerd [69] [V] [M]. Geboren 18 april 1795 te Zijderveld, gedoopt 26 april 1795 te Everdingen, overleden 15 december 1819 te Zijderveld
IX.124 Peter Bogerd [70] [V] [M]. Geboren 4 december 1797 te Zijderveld, gedoopt 10 december 1797 te Everdingen, begraven 23 december 1797 te Everdingen
IX.125 Peter Bogerd [71] [V] [M]. Geboren 3 november 1799 te Zijderveld, gedoopt 10 november 1799 te Everdingen, overleden 4 januari 1887 te Leerdam. Tr.(1) 15 maart 1845 te Leerdam Teuntje Bogert [323], geboren 24 december 1805 te Leerdam, dochter van Pieter Bogerd/Bogaart [898] en Maria van Ooijen [900], gedoopt 29 december 1805 te Leerdam, overleden 12 september 1848 te Veenhuizen (Norg) Tr.(2) 8 november 1827 te Everdingen Angenita Adriana van Hermelen [324], geboren 25 mei 1800 te Everdingen, dochter van Pieter Hermelen [318] en Neeltje Hak [319], gedoopt 2 juni 1800 te Everdingen, overleden 11 september 1843 te Zijderveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [299], volgt X.89
 2. Neeltje [298], volgt X.90
 3. Maaike [297], volgt X.91
 4. N.N. [1884], volgt X.92

IX.126 Cornelis Bogerd [72] [V] [M]. Geboren 25 juli 1801 te Everdingen, gedoopt 26 juli 1801 te Everdingen. Tr.(1) 23 december 1829 te Everdingen Johanna Rubsaat [320], geboren 1 januari 1806 te Everdingen, dochter van Willem Rubsaat [321] en Maria t Lam [322].
Uit dit huwelijk:
 1. Maaike maria [295], volgt X.93
 2. Maria [294], volgt X.94
 3. Willem [293], volgt X.95
 4. Willempje [292], volgt X.96
Tr.(2) 13 november 1840 te Hagestein Aartje den Dunnen [1878], geboren 1794 te Hagestein, dochter van Anthony den Dunnen [1879] en Feijtje Arendonk [1880], overleden 6 oktober 1843 te Hagestein
IX.127 Arie Bogerd [47] [V] [M]. Geboren 29 februari 1804 te Zijderveld, gedoopt 4 maart 1804 te Everdingen, arbeider, overleden 3 februari 1848 te Schoonrewoerd. Tr. 23 maart 1827 te Everdingen Trijntje Verrips [48], geboren 18 maart 1803 te Schoonrewoerd, dochter van Coenraad Verrips [74] en Aantje de Weijer [75], gedoopt 27 maart 1803 te Schoonrewoerd, overleden 27 september 1883 te Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [49], volgt X.97
 2. Koen [28], volgt X.98
 3. Maaike [50], volgt X.99
 4. Aantje [51], volgt X.100
 5. Bart [52], volgt X.101
 6. Maarten [53], volgt X.102
 7. Arie [54], volgt X.103

IX.128 Gerrit Bogaart [73] [V] [M]. Geboren 4 juni 1807 te Zijderveld, gedoopt 7 juni 1807 te Everdingen, dagloner, overleden 10 september 1881 te Schoonrewoerd. Tr.(1) 28 februari 1828 te Vianen Grietje van Hermelen [317], geboren 10 augustus 1791 te Zijderveld, dochter van Pieter Hermelen [318] en Neeltje Hak [319], overleden 19 november 1859 te Acquoi.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1723], volgt X.104
 2. Maaike [1476], volgt X.105
 3. Arie [278], volgt X.106
Tr.(2) 17 augustus 1860 te Schoonrewoerd Wilempje Middelkoop [316], geboren 30 augustus 1823 te Everdingen, dochter van Jan Middelkoop [1766] en Jannigje Koedam [1767]
Generatie X
X.1 Metje Bogerd [1275] [V] [M]. Geboren 27 februari 1824 te Leerdam
X.2 Neeltje Bogerd [1276] [V] [M]. Geboren 4 maart 1826 te Leerdam, overleden 10 mei 1832 te Leerdam
X.3 Abram Bogerd [1277] [V] [M]. Geboren 28 juli 1828 te Leerdam
X.4 Pietertje Bogerd [1278] [V] [M]. Geboren 29 april 1830 te Leerdam
X.5 Neeltje Bogerd [1279] [V] [M]. Geboren 21 april 1833 te Leerdam
X.6 Willempje Bogerd [1280] [V] [M]. Geboren 27 oktober 1835 te Leerdam
X.7 Annigje Maria Bogerd [1281] [V] [M]. Geboren 16 mei 1838 te Leerdam
X.8 Antonie Vermeulen [1372] [V] [M]. Geboren 9 september 1835 te Leerdam
X.9 Metje Bogert [1369] [V] [M]. Geboren 14 juni 1839 te Leerdam
X.10 Teunis Bogerd [1371] [V] [M]. Geboren 25 augustus 1841 te Leerdam
X.11 Abraham Bogert [1370] [V] [M]. Geboren 3 november 1844 te Leerdam
X.12 Metje Bogert [1358] [V] [M]. Geboren 7 februari 1841 te Leerdam, overleden 15 maart 1842 te Leerdam
X.13 Cornelis Bogert [1357] [V] [M]. Geboren 6 maart 1842 te Leerdam
X.14 Abraham Bogerd [1359] [V] [M]. Geboren 10 augustus 1844 te Leerdam
X.15 Arie Bogaard [1360] [V] [M]. Geboren 1 januari 1847 te Leerdam, overleden 25 januari 1847 te Leerdam
X.16 Aantje Bogerd [1361] [V] [M]. Geboren 14 augustus 1848 te Schoonrewoerd, overleden 6 april 1849
X.17 Arie Bogerd [1363] [V] [M]. Geboren 4 februari 1850 te Schoonrewoerd, overleden 17 februari 1851 te Schoonrewoerd
X.18 Metje Bogerd [1365] [V] [M]. Geboren 13 januari 1852 te Schoonrewoerd
X.19 Peter Bogerd [1366] [V] [M]. Geboren 25 januari 1855 te Schoonrewoerd
X.20 Jacob Bogerd [1364] [V] [M]. Geboren 5 oktober 1857 te Schoonrewoerd
X.21 Aantje Petertje Bogerd [1362] [V] [M]. Geboren 18 maart 1860 te Schoonrewoerd
X.22 Willem Bogerd [1367] [V] [M]. Geboren 29 november 1863 te Schoonrewoerd
X.23 Willem Bogert [296] [M]. Gedoopt 29 april 1841 te Leerdam
X.24 Hermanus Bogerd [933] [V] [M]. Geboren 25 september 1840 te Everdingen
X.25 Maria Bogerd [932] [V] [M]. Geboren 19 december 1842 te Leerdam
X.26 Willem Bogerd/t [929] [V] [M]. Geboren 27 september 1845 te Leerdam, overleden 31 augustus 1893 te Leerdam. Tr. 22 augustus 1868 te Leerdam Gijsbertje den Hartog [935], geboren 2 januari 1847 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [942], volgt XI.1
 2. Maaike [940], volgt XI.2
 3. Willem [938], volgt XI.3
 4. Jacoba [939], volgt XI.4
 5. Pieternella Adriana [941], volgt XI.5
 6. Eimert [944], volgt XI.6
 7. Albert [943], volgt XI.7
 8. Teunis Arie [937], volgt XI.8
 9. Jacobus [945], volgt XI.9

X.27 Child Bogerd [934] [V] [M]. Geboren 12 november 1852 te Leerdam, overleden 12 november 1852 te Leerdam
X.28 Pieter Bogerd [1688] [V] [M]. Geboren 30 mei 1845 te Leerdam
X.29 Jacob Bogaard [1689] [V] [M]. Geboren 11 november 1847 te Leerdam
X.30 Cornelis Bogerd [1686] [V] [M]. Geboren 7 maart 1849 te Leerdam
X.31 Walig Bogaard [1687] [V] [M]. Geboren 12 oktober 1850 te Leerdam
X.32 Cormelis Bogerd [1747] [V] [M]. Geboren 25 september 1839 te Lexmond
X.33 Bastiaantje Bogerd [1748] [V] [M]. Geboren 25 januari 1841 te Lexmond
X.34 Cornelis Bogerd [1749] [V] [M]. Geboren 27 juni 1842 te Hei en Boeicop, overleden 11 december 1899 te Leerbroek. Tr.(1) 23 november 1863 te Hei en Boeicop Josina van den Heuvel [1753], geboren 1839 te Schoonrewoerd, dochter van Peter van den Heuvel [1754] en Jozina van Meteren [1755] Tr.(2) 15 augustus 1889 te Nieuwland Maria Rietveld [1750], geboren 29 maart 1859 te Nieuwland, dochter van Arie Rietveld [1751] en Aartje Versluis [1752]
X.35 Gerrit Bogerd [887] [V] [M]. Geboren 1843 te Culemborg. Tr. 29 oktober 1880 te Culemborg Cornelia de Braaf [888], geboren 1837 te Beusinchem, dochter van Melis de Braaf [889] en Cornelia van der Endt [890]
X.36 Adriana Johanna Bogert [883] [V] [M]. Geboren 9 januari 1845 te Culemborg. Tr. 2 februari 1882 te Culemborg Cornelis Verkerk [884], geboren 9 januari 1842 te Culemborg, zoon van Johannes Verkerk [885] en Antje Koedam [886]
X.37 Cornelis Bogaard [879] [V] [M]. Geboren 1841 te Culemborg. Tr. 19 juni 1863 te Culemborg Metje van Knotsenburg [880], geboren 1835 te Culemborg, dochter van Teunis van Knotsenburg [881] en Martijntje de Weerd [882]
X.38 Marinus Bogaard [875] [V] [M]. Geboren 1850 te Culemborg. Tr. 9 april 1875 te Culemborg Hendrika Stavast [876], geboren 1853 te Culemborg, dochter van Leendert Stavast [877] en Clasina Pothuizen [878]
X.39 Antonia Bogaard [871] [V] [M]. Geboren 12 februari 1851 te Culemborg, overleden 12 februari 1933. Tr. 24 november 1871 te Culemborg Jan de Bruijn [872], geboren 1843 te IJsselstein, zoon van Dirk de Bruijn [873] en Martijntje van der Kaai [874]
X.40 Geertrui Bogerd [1532] [V] [M]. Geboren 1849 te Culemborg, huishoudster, overleden 28 januari 1911 te Culemborg. Tr. 17 mei 1872 te Culemborg Bastiaan Sleeuwenhoek [1533], geboren 1839 te Culemborg, zoon van Antonie Sleeuwenhoek [1534] en Teuntje den Hartog [1535], landbouwer
X.41 Cornelis Bogerd [1524] [V] [M]. Geboren 23 mei 1850 te Culemborg, landbouwer, overleden 15 april 1919 te Culemborg. Tr.(1) te ? Jaantje Kogel [1540] Tr.(2) 6 mei 1881 te Culemborg Pieternella van Deventer [1525], geboren 1 oktober 1857 te Culemborg, dochter van Nicolaas van Deventer [1526] en Maria van den Ham [1527].
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje Marie [1528], volgt XI.10
 2. Maria Cornelia [1536], volgt XI.11

X.42 Jan Bogerd [1541] [V] [M]. Geboren 1853 te Culemborg, overleden 30 november 1861 te Culemborg
X.43 Jan Middag [796] [V] [M]. Geboren 25 januari 1844 te Schoonrewoerd
X.44 Peter Middag [801] [V] [M]. Geboren 7 november 1846 te Schoonrewoerd
X.45 Maaike Cornelia Middag [800] [V] [M]. Geboren 3 november 1849 te Schoonrewoerd
X.46 Gijsbert Middag [797] [V] [M]. Geboren 27 mei 1852 te Schoonrewoerd
X.47 Abram Middag [798] [V] [M]. Geboren 22 augustus 1855 te Schoonrewoerd
X.48 Klaas Middag [799] [V] [M]. Geboren 17 december 1858 te Schoonrewoerd
X.49 Sara Middag [802] [V] [M]. Geboren 2 augustus 1864 te Schoonrewoerd
X.50 Jan Bogaard [795] [V] [M]. Geboren 4 augustus 1854 te Leerdam
X.51 Maaike Bogaard [792] [V] [M]. Geboren 25 september 1857 te Leerdam
X.52 Antonetta Bogaard [794] [V] [M]. Geboren 8 februari 1860 te Leerdam
X.53 Adrianus Bogaard [793] [V] [M]. Geboren 28 juli 1863 te Leerdam
X.54 Gerrit Bogaard [791] [V] [M]. Geboren 31 oktober 1865 te Leerdam
X.55 Willem Bogaard [850] [V] [M]. Geboren 14 oktober 1849 te Leerdam, overleden 18 februari 1890 te Leerdam. Tr. 16 december 1887 te Leerdam Teuntje Versluis [1881], geboren 1 januari 1849 te Meerkerk, dochter van Cornelis Versluis [1882] en Pietertje Klein [1883]
X.56 Klara Bogerd [851] [V] [M]. Geboren 25 december 1851 te Leerdam, overleden 26 april 1852 te Leerdam
X.57 Teunis Bogaard [855] [V] [M]. Geboren 27 november 1852 te Leerdam
X.58 Abraham Bogaard [853] [V] [M]. Geboren 13 juli 1857 te Leerdam, overleden 20 september 1942. Tr. 27 april 1883 te Leerdam Jenneke Kentie [857], geboren 22 juni 1861 te Woudrichem, overleden 20 maart 1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Elisabeth [858], volgt XI.12

X.59 Klara Jozina Bogaard [852] [V] [M]. Geboren 10 juli 1864 te Leerdam
X.60 Aalbert Bogaard [854] [V] [M]. Geboren 30 oktober 1866 te Leerdam, overleden 29 november 1866 te Leerdam
X.61 Hermen van den Bogerd [1416] [V] [M]. Geboren 3 juni 1803 te Rotterdam, Snuifmolenaar, overleden 20 januari 1892 te Kralingen. Tr.(1) 21 augustus 1844 te Rotterdam Catharina Gerritsen [1420], geboren 1 januari 1806 te Rotterdam, overleden 10 februari 1864 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Hermen [1421], volgt XI.15
 2. Gerrit-Jan [1422], volgt XI.16
Tr.(2) 16 -5-1827 te Rotterdam Gerritje van den Broek [1417], geboren 20 oktober 1801 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [1418], volgt XI.13
 2. Lena [1419], volgt XI.14

X.62 Bart Bogaard [1341] [V] [M]. Geboren 26 september 1799 te Hei en Boeicop, gedoopt 29 september 1799 te Hei en Boeicop, overleden OCT 1799 te Hei en boeicop
X.63 Teuntje Bogaard [1339] [V] [M]. Geboren 6 juli 1801 te Hei en Boeicop, gedoopt 12 juli 1801 te Hei en Boeicop. Tr. 22 april 1826 te Hei en Boeicop Eimert de Ruijter [1761], geboren 20 juni 1799 te Benschop, zoon van Cornelis de Ruijter [1762] en Hendrikje Vink [1763]
X.64 Bart Bogaard [1333] [V] [M]. Geboren 3 april 1803 te Hei en Boeicop, gedoopt 10 april 1803 te Hei en Boeicop, overleden 17 mei 1890 te Hei en Boeicop. Tr. 5 mei 1831 te Hei en Boeicop Elisabeth Bronkhorst [1334], geboren 18 december 1803 te Hei en Boeicop, dochter van Maarten Bronkhorst [1764] en Maaijke van Rijn [1765].
Uit dit huwelijk:
 1. Kaatje [1496], volgt XI.17
 2. Maarten [1498], volgt XI.18
 3. Elieas [1502], volgt XI.19

X.65 Helena Welhelmina Bogaard [1340] [V] [M]. Geboren 3 februari 1806 te Hei en Boeicop, gedoopt 9 februari 1806 te Hei en Boeicop
X.66 Pietertje Bogaart [1342] [V] [M]. Geboren 15 oktober 1802 te Lexmond, gedoopt 24 oktober 1802 te Lexmond
X.67 Bart Bogaart [1323] [V] [M]. Geboren 11 februari 1807 te Hei en Boeicoop, gedoopt 1 maart 1807 te Hei en Boeicoop
X.68 Bart Bogaart [1324] [V] [M]. Geboren 8 februari 1809 te Hei en Boeicoop, gedoopt 19 februari 1809 te Hei en Boeicoop
X.69 Jan Bogert/Boogaard [312] [V] [M]. Geboren 1 januari 1798 te Giesendam, arbeider. Tr. 22 augustus 1821 te Giessendam Neeltje Brandwijk [313], geboren 1 januari 1801 te Giessendam, dochter van Koen Brandwijk [314] en Geertrui Kampsteeg [315].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana [277], volgt XI.20
 2. Geertrui [263], volgt XI.21
 3. Koen [262], volgt XI.22
 4. Cornelis [266], volgt XI.23
 5. Frans [259], volgt XI.24
 6. Mathijs [264], volgt XI.25
 7. Elisabeth [258], volgt XI.26

X.70 Pietertje Bogert [1266] [V] [M]. Geboren 4 februari 1809 te Lexmond, gedoopt 12 februari 1809 te Lexmond. Tr. 13 mei 1852 te Werkendam Joachem Leendert van Driel [1267], geboren 1820 te Werkendam, zoon van Cornelis van Driel [1268] en Neeltje Ritmeester [1269]
X.71 Joost Bogert [1283] [V] [M]. Geboren 11 juli 1810 te Lexmond, gedoopt 15 juli 1810 te Lexmond
X.72 Barta Bogert [1284] [V] [M]. Geboren 25 juli 1811 te Lexmond, gedoopt 11 augustus 1811 te Lexmond
X.73 Jannigje Bogert [1285] [V] [M]. Geboren 27 november 1812 te Leerdam. Tr. 6 mei 1842 te Vianen Jan Willemse van Gulik [1286], geboren 24 september 1803 te Vianen, zoon van Willem van Gulik [1288] en Aaltje Copier [1287].
Uit dit huwelijk:
 1. Alewijn [1289], volgt XI.27

X.74 Floris Bogaard [311] [V] [M]. Geboren 16 april 1801 te Hei en Boeicop, gedoopt 24 april 1801 te Hei en Boeicop
X.75 Teuntje Bogaard [305] [V] [M]. Geboren 14 augustus 1804 te Hei en Boeicop. Tr. 13 juni 1834 te Benschop Jacobus van der Vlist [952], geboren 1789 te Willige Langerak, zoon van Pieter van der Vlist [953] en Zwaantje Oosterom [954]
X.76 Dina Boogaard/Bogaard [310] [V] [M]. Geboren 14 november 1805 te Hei en Boeicop
X.77 Jan Boogaard/Bogaard [309] [V] [M]. Geboren 22 september 1808 te Hei en Boeicop
X.78 Knelis Boogaard/Bogaard [308] [V] [M]. Geboren 12 februari 1810 te Hei en Boeicop
X.79 Jannigje Bogaard [306] [V] [M]. Geboren 4 mei 1812 te Schoonrewoerd. Tr. te ? Jan Bronkhorst [534]
X.80 Willem Bogaard [307] [V] [M]. Geboren 9 december 1815 te Schoonrewoerd
X.81 Jan Bogerd/Bogaard [304] [V] [M]. Geboren 16 maart 1811 te Boei en Heicop
X.82 Floris Bogerd/Bogaard [303] [V] [M]. Geboren 15 juni 1813 te Schoonrewoerd
X.83 Annigje Bogerd [301] [V] [M]. Geboren 29 september 1816 te Schoonrewoerd. Tr. 4 april 1856 te Vianen Hendrik Meijer [1855], geboren 1829 te Wageningen, zoon van Rutgerus Meijer [1856] en Johanna Wessels [1857]
X.84 Floris Bogerd/Bogaard [300] [V] [M]. Geboren 22 maart 1817 te Schoonrewoerd
X.85 Cornelis Bogaard [1861] [V] [M]. Geboren 1825 te Vianen. Tr. 2 mei 1850 te Vianen Petronella Johanna Maria Dijkers [1862], geboren 1824 te Vianen, dochter van Johannes Lambertus Dijkers [1863] en Gijsberta van Kleef [1864]
X.86 Elisabeth Bogaard [302] [V] [M]. Geboren 7 juli 1830 te Vianen, overleden 8 november 1895. Tr. 24 november 1854 te Vianen Anthonij Hoege [1858], geboren 1827 te Vianen, zoon van Evert Hoege [1859] en Pieternella Bochanen [1860]
X.87 Jacob de Jong [1601] [V] [M]. Gedoopt 27 juli 1800 te Zijderveld
X.88 Willem de Jong [1600] [V] [M]. Gedoopt 10 januari 1802 te Zijderveld
X.89 Willem Bogerd [299] [V] [M]. Geboren 4 juni 1828 te Zijderveld, overleden 20 juni 1828 te Everdingen
X.90 Neeltje Bogerd [298] [V] [M]. Geboren 22 februari 1830 te Zijderveld, overleden 16 maart 1848 te Everdingen
X.91 Maaike Bogerd [297] [V] [M]. Geboren 3 oktober 1838 te Zijderveld, overleden 13 januari 1840 te Everdingen
X.92 N.N. Bogerd [1884] [V] [M]. Geboren 2 september 1843 te Everdingen, overleden 2 september 1843 te Everdingen
X.93 Maaike maria Bogerd [295] [V] [M]. Geboren 31 maart 1830 te Zijderveld, overleden 7 augustus 1873. Tr. 30 april 1858 te Vianen Cornelis Verkerk [1852], geboren 1833 te Vianen, zoon van Nicolaas Verkerk [1853] en Elizabeth Gros [1854]
X.94 Maria Bogerd [294] [V] [M]. Geboren 5 september 1833 te Zijderveld, overleden 25 september 1843 te Hagestein
X.95 Willem Bogerd [293] [V] [M]. Geboren 27 augustus 1835 te Zijderveld, overleden 18-09-1843 te Hagestein
X.96 Willempje Bogerd [292] [V] [M]. Geboren 23 juni 1838 te Zijderveld, overleden 27 september 1843 te Hagestein
X.97 Willem Bogerd [49] [V] [M]. Geboren 21 mei 1827 te Schoonrewoerd, overleden 28 december 1911 te Leerdam. Tr. 28 juni 1858 te Everdingen Johanna t Lam [289], geboren 1 juni 1829 te Everdingen, dochter van Willem t Lam [290] en Beatrix den Hartog [291], overleden 5 december 1907 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Beatrix [257], volgt XI.28

X.98 Koen Boogaard [28] [V] [M]. Geboren 4 maart 1829 te Beusichem, overleden 26 september 1894 te Vianen. Tr. 27 maart 1856 te Schoonrewoerd Dirkje de Keijzer [29], geboren 28 januari 1829 te Schoonrewoerd, dochter van Johannes de Keijzer [55] en Hilligje Kleijn [56], overleden te Vianen.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [30], volgt XI.29
 2. Teunis [14], volgt XI.30
 3. Trijntje [33], volgt XI.31
 4. Johannis [32], volgt XI.32
 5. Hilligje [31], volgt XI.33
 6. Maarten [35], volgt XI.34
 7. Dirkje [34], volgt XI.35

X.99 Maaike Boogerd [50] [V] [M]. Geboren 27 augustus 1830 te Leerdam, overleden 27 juni 1869 te Schoonrewoerd. Tr. 2 mei 1862 te Schoonrewoerd Cornelis van Bruggen [287], geboren 13 december 1826 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Angenita [288], volgt XI.36

X.100 Aantje Bogerd [51] [V] [M]. Geboren 8 februari 1834 te Schoonrewoerd, overleden 15 juli 1870 te Schoonrewoerd
X.101 Bart Bogerd [52] [V] [M]. Geboren 7 maart 1836 te Schoonrewoerd
X.102 Maarten Boogaard [53] [V] [M]. Geboren 17 november 1840 te Schoonrewoerd
X.103 Arie Bogerd [54] [V] [M]. Geboren 8 april 1843 te Schoonrewoerd, overleden 23 oktober 1922 te leerdam. Tr. 1 maart 1867 te Leerdam Jenneke Noorland [279], geboren 5 november 1850 te Leerdam, dochter van Leendert Noorland [281] en Jenneke van der Plaat [282], overleden 15 mei 1918 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijna [286], volgt XI.37
 2. Leendert [285], volgt XI.38
 3. Arie [284], volgt XI.39
 4. Arie [283], volgt XI.40
 5. Arie [280], volgt XI.41
 6. Jenneke [1906], volgt XI.42
 7. Maarten [1542], volgt XI.43
 8. Jan Arie [1543], volgt XI.44

X.104 Willem Bogaard [1723] [V] [M]. Geboren 25 augustus 1828 te Vianen. Tr. 22 mei 1857 te Nieuwland Neeltje Versluis [1724], geboren 22 maart 1829 te Meerkerk, dochter van Willem Versluis [1725] en Annigje Versluis [1726].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1836], volgt XI.45
 2. Arie [1824], volgt XI.46
 3. Gerrit [1816], volgt XI.47
 4. Grietje [1807], volgt XI.48
 5. Annigje [1799], volgt XI.49
 6. Cornelis [1770], volgt XI.50

X.105 Maaike Bogaard [1476] [V] [M]. Geboren 20 augustus 1829 te Schoonrewoerd. Tr. 2 september 1854 te Beesd Tomas de Vos [1477], geboren 8 augustus 1826 te Schoonrewoerd, zoon van Peter de Vos [1478] en Geertruij de Weerd [1479].
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje [1483], volgt XI.51
 2. Peter [1484], volgt XI.52
 3. Peter [1485], volgt XI.53
 4. Peter [1481], volgt XI.54
 5. Gerrit [1482], volgt XI.55
 6. Gerrit [1480], volgt XI.56

X.106 Arie Boogert [278] [V] [M]. Geboren 1 juli 1833 te Schoonrewoerd, overleden 8 februari 1911 te Meerkerk. Tr. 15 februari 1868 te Nieuwland Willempje Labrie [1727], geboren 16 januari 1838 te Lexmond, dochter van Dirk Labrie [1728] en Lijntje de Groot [1729], overleden 13 maart 1908 te Meerkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos [1796], volgt XI.57
 2. Grietje [1795], volgt XI.58
 3. levenloos [1797], volgt XI.59
 4. Gerrit [1794], volgt XI.60
 5. Aart [1793], volgt XI.61
 6. Aart [1792], volgt XI.62

Generatie XI
XI.1 Neeltje den Hartog [942] [V] [M]. Geboren 30 juli 1866 te Leerdam
XI.2 Maaike Bogerd [940] [V] [M]. Geboren 12 december 1868 te Leerdam. Tr. 2 augustus 1893 te Utrecht Lambertus van der Ven [1171], geboren 1850 te Utrecht, zoon van Theodorus Gerardus Martinus van der Ven [1172] en Petronella Schultze [1173]
XI.3 Willem Bogerd [938] [V] [M]. Geboren 4 januari 1871 te Leerdam
XI.4 Jacoba Bogerd [939] [V] [M]. Geboren 17 juli 1873 te Leerdam, overleden 24 mei 1885 te Leerdam
XI.5 Pieternella Adriana Bogerd [941] [V] [M]. Geboren 3 februari 1876 te Leerdam, overleden 16 januari 1877 te Leerdam
XI.6 Eimert Bogerd [944] [V] [M]. Geboren 22 maart 1880 te Leerdam, overleden 21 augustus 1882 te Leerdam
XI.7 Albert Bogerd [943] [V] [M]. Geboren 6 oktober 1882 te Leerdam
XI.8 Teunis Arie Bogerd [937] [V] [M]. Geboren 3 april 1883 te Leerdam
XI.9 Jacobus Bogerd [945] [V] [M]. Geboren 28 februari 1886 te Leerdam
XI.10 Teuntje Marie Bogerd [1528] [V] [M]. Geboren 20 september 1881 te Culemborg. Tr. 22 juni 1900 te Culemborg Antonius van Hoogwaarden [1529], geboren 26 maart 1873 te Culemborg, zoon van Willem van Hoorwaarden [1530] en Everdina van Balen [1531], arbeider
XI.11 Maria Cornelia Bogerd [1536] [V] [M]. Geboren 1883 te Buurmalsen. Tr. 4 februari 1910 te Culemborg Cornelis Dirk van Drenth [1537], geboren 1887 te Buurmalsen, zoon van Rijk Nicilaas van Drenth [1538] en Cornelia van Arkel [1539], rangeerder
XI.12 Hendrika Elisabeth Bogaard [858] [V] [M]. Geboren 21 augustus 1889 te Leerdam, overleden 27 maart 1974. Tr. 29 november 1907 te Leerdam Teunis van Alphen [859], geboren 4 april 1887 te Geldermalsen, zoon van Gerrit Johannes van Alphen [860] en Judig van Soelen [861], overleden 19 januari 1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham [862], volgt XII.1

XI.13 Arie van den Bogerd [1418] [V] [M]. Geboren 13 juni 1830 te Rotterdam
XI.14 Lena van den Bogerd [1419] [V] [M]. Geboren 15 januari 1834 te Hilligersbeerg
XI.15 Hermen van den Bogerd [1421] [V] [M]. Geboren 18 juli 1845 te Hillegersberg
XI.16 Gerrit-Jan van den Bogerd [1422] [V] [M]. Geboren 19 juni 1847 te Hillegersberg, overleden 6 december 1915 te Hillegersberg. Tr. te ? Neeltje van der Torren [1423], geboren 25 augustus 1850 te Hillegersberg, overleden 10 april 1944 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Hermen [1424], volgt XII.2
 2. Catharina [1439], volgt XII.3
 3. Lijntje [1442], volgt XII.4
 4. Leentje [1445], volgt XII.5
 5. Willem [1447], volgt XII.6
 6. Neeltje [1448], volgt XII.7
 7. Johanna [1433], volgt XII.8
 8. Willem [1450], volgt XII.9
 9. Gerrit Jan [1458], volgt XII.10
 10. Magdalena [1465], volgt XII.11
 11. Arie [1467], volgt XII.12

XI.17 Kaatje Bogaard [1496] [V] [M]. Geboren 1833 te Boei en Heicop. Tr. 11 januari 1851 te Boei en heicop Dirk de With [1497]
XI.18 Maarten Boogaard [1498] [V] [M]. Geboren 1834 te Lopik. Tr. 1 maart 1861 te Lopik Elisabeth de With [1499], geboren 20 augustus 1838 te Lopik, dochter van Floris de With [1500] en Marrigje Bosch [1501]
XI.19 Elieas Bogaard [1502] [V] [M]. Geboren 14 december 1836 te Hei en Boeicop
XI.20 Adriana Boogaard [277] [V] [M]. Geboren 1 januari 1822 te Giessendam
XI.21 Geertrui Boogaard [263] [V] [M]. Geboren 27 september 1823 te Giesendam
XI.22 Koen Boogaard [262] [V] [M]. Geboren 27 december 1823 te Giesendam. Tr. 16 juni 1854 te Giesendam Jacoba de Ruiter [261], geboren 1 januari 1828 te Giesendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter [240], volgt XII.13
 2. Neeltje [239], volgt XII.14
 3. Jan [238], volgt XII.15
 4. Annigje Cornelia [237], volgt XII.16
 5. Jan [236], volgt XII.17
 6. Huibertje [235], volgt XII.18
 7. Annigje Cornelia [234], volgt XII.19
 8. Jacoba [233], volgt XII.20
 9. Jan Koenraad [232], volgt XII.21

XI.23 Cornelis Boogaard [266] [V] [M]. Geboren 1 maart 1826 te Giesendam, overleden 11 maart 1908 te Giesendam. Tr.(1) 25 oktober 1849 te Giesendam Dirkje Hoekwater [267], geboren 6 februari 1825 te Giesendam, dochter van Gerrit Hoekwater [268] en Anna Wijngaarden [269], overleden 7 maart 1859 te Giesendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [256], volgt XII.22
 2. Jan [254], volgt XII.23
 3. Anna [253], volgt XII.24
 4. Gerrit [252], volgt XII.25
 5. Cornelis [250], volgt XII.26
Tr.(2) 31 oktober 1860 te Giesendam 'Neeltje t Verlaat [270], geboren 11 juni 1837 te Giesendam, dochter van 'Stoffel t Verlaat [271] en Elisabeth de Boon [272], gedoopt 2 juli 1837 te Giesendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [249], volgt XII.27
 2. Cornelis [247], volgt XII.28
 3. Annigje Dirksje [242], volgt XII.29
 4. Elisabeth [248], volgt XII.30
 5. Christoffel [243], volgt XII.31
Tr.(3) 21 juni 1878 te Giessendam Pieterje Hagenaar [273], geboren 1 januari 1829 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van Cornelis Hagenaar [274] en Jannigje Jasmijn van de Graaf [275]
XI.24 Frans Boogaard [259] [V] [M]. Geboren 22 augustus 1829 te Giesendam. Tr. te ? Dirkje Kamsteeg [260]
XI.25 Mathijs Boogaard [264] [V] [M]. Geboren 1 januari 1832 te Giesendam, overleden 23 oktober 1892 te Hardinxveld. Tr. te ? Geertrui van der Meijden [265], geboren te Hardinxveld
XI.26 Elisabeth Boogaard [258] [V] [M]. Geboren 18 januari 1833 te Giesendam
XI.27 Alewijn van Gulik [1289] [V] [M]. Geboren 18 oktober 1853 te Lexmond
XI.28 Trijntje Beatrix Bogerd [257] [V] [M]. Geboren 10 mei 1858 te Everdingen, overleden 30 juni 1915 te Leerdam. Tr. 8 februari 1884 te Leerdam Leendert van der Linden [1756], geboren 1859 te Leerdam, zoon van Dirk van der Linden [1758] en Jannigje Blom [1757].
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk [1943], volgt XII.32
 2. Willem [1944], volgt XII.33
 3. Jannigje [1945], volgt XII.34
 4. Johannes [1946], volgt XII.35
 5. Johanna [1947], volgt XII.36
 6. Antonie [1948], volgt XII.37
 7. Trijntje Beatrix [1949], volgt XII.38

XI.29 Arie Boogaard [30] [V] [M]. Geboren 29 juli 1853 te Schoonrewoerd
XI.30 Teunis Bogert [14] [V] [M]. Geboren 13 maart 1857 te Leerdam, werkman, overleden 17 november 1940 te Vianen. Tr. 14 november 1890 te Vianen Aaltje Plieger [15], geboren 2 maart 1868 te Vianen, dochter van Teunis Plieger [39] en Margje /Merrigje van Bentum [40], overleden 6 november 1942 te vianen.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [16], volgt XII.39
 2. Dirkje [18], volgt XII.40
 3. Maarten [17], volgt XII.41
 4. Koen [19], volgt XII.42
 5. Marrigje (Marie) [20], volgt XII.43
 6. Teuntje [21], volgt XII.44
 7. Koen [7], volgt XII.45

XI.31 Trijntje Bogerd [33] [V] [M]. Geboren 10 januari 1859 te Everdingen, overleden 31 augustus 1931 te Amersfoort
XI.32 Johannis Bogerd [32] [V] [M]. Geboren 3 mei 1861 te Leerbroek, overleden 8 juli 1929 te Lexmond. Tr. 14 februari 1895 te Lexmond Zederik Sophia Chaigneau [1117], geboren 14 juni 1870 te Lexmond Zederik, dochter van Eliza Chaigneau [1118] en Adriana Boon [1119], overleden 9 juni 1947 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannis [1898], volgt XII.46
 2. Maarten [1897], volgt XII.47
 3. Arie [1896], volgt XII.48
 4. Dirkje [1512], volgt XII.49
 5. Trijntje [1690], volgt XII.50
 6. Eliza [1874], volgt XII.51
 7. Adriana [1875], volgt XII.52
 8. Koen [1876], volgt XII.53
 9. Adriana Elisabeth [1877], volgt XII.54

XI.33 Hilligje Boogaard [31] [V] [M]. Geboren 27 september 1863 te Leerbroek, overleden 9 oktober 1943 te Leerbroek. Tr. 16 mei 1889 te Leerbroek Jan de Groot [1693], geboren 28 mei 1846 te Nieuwland, zoon van Fas de Groot [1694] en Maria Buijserd [1695], overleden 23 november 1924 te Leerbroek.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina [1745], volgt XII.55
 2. [1744], volgt XII.56
 3. Cornelia [1743], volgt XII.57
 4. Fas [1742], volgt XII.58

XI.34 Maarten Boogaard [35] [V] [M]. Geboren 30 april 1866 te Leerbroek. Tr. 22 mei 1891 te Vianen Anna Jacoba de Ron [36], geboren 1 januari 1868 te Steenbergen, dochter van Jan de Ron [37] en Adriana Johannna van Miego [38], diensbode
XI.35 Dirkje Bogaard [34] [V] [M]. Geboren 7 april 1874 te Vianen
XI.36 Angenita van Bruggen [288] [V] [M]
XI.37 Trijna Bogerd [286] [V] [M]. Geboren 2 maart 1867 te Leerdam, overleden 9 januari 1948 te Leerdam. Tr. 11 november 1887 te Schoonrewoerd Cornelis Versluis [1917], geboren 20 februari 1857 te Schoonrewoerd, zoon van Dirk Janse Versluis [1918] en Johanna Steijsinger [1919], overleden 19 augustus 1930 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Janse [1935], volgt XII.59
 2. Arie [1937], volgt XII.60
 3. Jenneke [1938], volgt XII.61
 4. Arie [1939], volgt XII.62
 5. Johannes [1936], volgt XII.63
 6. Johanna [1934], volgt XII.64
 7. Leendert [1941], volgt XII.65
 8. Hermanus [1942], volgt XII.66

XI.38 Leendert Bogerd [285] [V] [M]. Geboren 28 september 1869 te Leerdam, overleden 31 oktober 1917 te Leerdam. Tr. 19 februari 1892 te Leerdam Jannigje Verbaan [1769], geboren 17 december 1869 te Leerbroek, dochter van Johannes Verbaan [1931] en Elisabet van der Koppel [1932].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [1930], volgt XII.67
 2. Jan [1927], volgt XII.68
 3. Dirk [1926], volgt XII.69
 4. Johannis [1778], volgt XII.70
 5. Elisabeth [1782], volgt XII.71
 6. Jenneke [1786], volgt XII.72
 7. Teuntje [1929], volgt XII.73

XI.39 Arie Bogerd [284] [V] [M]. Geboren 18 maart 1872 te Schoonrewoerd, overleden 1 maart 1873 te Schoonrewoerd
XI.40 Arie Bogerd [283] [V] [M]. Geboren 2 maart 1873 te Leerdam, overleden 7 april 1874 te Leerdam
XI.41 Arie Bogerd [280] [V] [M]. Geboren 12 mei 1874 te Leerdam, overleden 26 maart 1949 te Leerdam. Tr. 20 mei 1897 te Schoonrewoerd Neeltje van Loon [1907], geboren 15 juni 1873 te Schoonrewoerd, dochter van Pieter van Loon [1908] en Teuntje den Hartog [1909], overleden 17 december 1926 te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje [1933], volgt XII.74
 2. Teuntje Pieternella [1916], volgt XII.75
 3. Maarten [1915], volgt XII.76
 4. Jan [1914], volgt XII.77
 5. Arie [1910], volgt XII.78
 6. Gerrit [1911], volgt XII.79
 7. Gerrit [1912], volgt XII.80
 8. Pieter [1913], volgt XII.81

XI.42 Jenneke Bogerd [1906] [V] [M]. Geboren 30 april 1877 te Leerdam, overleden 01-02-1950 te Leerdam. Tr. 17 juni 1909 te Leerdam Ernst Boere [1923], geboren 1874 te Jaarsveld, zoon van Johannis Boere [1924] en Gerrigje van Hof [1925]
XI.43 Maarten Bogerd [1542] [V] [M]. Geboren 9 juli 1878 te Leerdam, winkelier, overleden 20 december 1936 te Leerdam. Tr.(1) 27 juli 1899 te Leerbroek Sijgje de Groot [1696], geboren 17 april 1877 te Leerbroek, overleden 6 oktober 1918 te leerdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke [1900], volgt XII.82
 2. Cornelis [1899], volgt XII.83
Tr.(2) 4 mei 1920 te Harenkarspel Jansje Honsbeek [1544], geboren 11 augustus 1874 te Anna Paulowna, overleden 28 juli 1949 te Leerdam
XI.44 Jan Arie Bogerd [1543] [V] [M]. Geboren 17 oktober 1882 te Leerdam. Tr. 26 oktober 1905 te Schoonrewoerd Aagje Kortlever [1920], geboren 16 juni 1884 te Schoonrewoerd, dochter van Arie Kortlever [1921] en Catharina Ridder [1922]
XI.45 Willem Bogaard [1836] [V] [M]. Geboren 5 april 1865 te Arkel. Tr. 16 maart 1893 te Arkel Jannigje Verweij [1837], geboren 24-04-1865 te Arkel, dochter van Marius Verweij [1838] en Maria Goes [1839].
Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Johanna [1840], volgt XII.84

XI.46 Arie Bogaard [1824] [V] [M]. Geboren 21-09-1866 te Arkel. Tr. 2 juni 1892 te Arkel Teuntje van Dalen [1825], geboren 28-02-1869 te Arkel, dochter van Jan Hendrik van Dalen [1826] en Adriana van Dalen [1827].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [1828], volgt XII.85
 2. Adriana Antonia [1832], volgt XII.86

XI.47 Gerrit Bogaard [1816] [V] [M]. Geboren 14-10-1858 te Arkel. Tr. 17 september 1881 te Arkel Stijntje Golverdingen [1817], geboren 08-05-1854 te Spijk, dochter van Hendrik Golverdingen [1818] en Peterke van Wijnen [1819].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit cornelis [1820], volgt XII.87

XI.48 Grietje Bogaard [1807] [V] [M]. Geboren 25 januari 1861 te Arkel, overleden 09-12-1942 te Meerkerk. Tr. 19 augustus 1885 te Meerkerk Gerrit Vink [1808], geboren 13-12-1849 te Hei en Boeicop, overleden 20-1-1935 te Meerkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia [1815], volgt XII.88
 2. Willem [1814], volgt XII.89
 3. Peter [1813], volgt XII.90
 4. Nelis [1812], volgt XII.91
 5. Maaike [1811], volgt XII.92
 6. Neeltje [1810], volgt XII.93
 7. Nelis [1809], volgt XII.94

XI.49 Annigje Bogaard [1799] [V] [M]. Geboren 1859 te Arkel, overleden 6 december 1940 te Meerkerk. Tr. 29 december 1882 te Meerkerk Jan Oosterom [1800], geboren 1857 te Nieuwland, zoon van Cornelis Oosterom [1801] en Cornelia den Ottelander [1802], overleden 19 juli 1941 te Meerkerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1806], volgt XII.95
 2. Cornelia [1805], volgt XII.96
 3. Willem [1804], volgt XII.97
 4. Cornelia [1803], volgt XII.98

XI.50 Cornelis Bogaard [1770] [V] [M]. Geboren 1869 te Arkel. Tr.(1) 17-11-1905 te Gorinchem Trijntje Cornelia Vervoorn [1844], geboren 1877 te Gorinchem, dochter van Lambertus Vervoorn [1845] en Aaltje van der Wal [1846] Tr.(2) 14 augustus 1896 te Gorinchem Merrigje Kouwenhoven [1771], geboren 1864 te Lexmond, dochter van Willem Kouwenhoven [1772] en Gerrigje de Bruin [1773].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1774], volgt XII.99

XI.51 Grietje de Vos [1483] [V] [M]. Geboren 16 juni 1857 te Schoonrewoerd
XI.52 Peter de Vos [1484] [V] [M]. Geboren 4 oktober 1860 te Schoonrewoerd, overleden 8 april 1862 te Schoonrewoerd
XI.53 Peter de Vos [1485] [V] [M]. Geboren 26 maart 1863 te Schoonrewoerd, overleden 4 oktober 1863 te Schoonrewoerd
XI.54 Peter de Vos [1481] [V] [M]. Geboren 13 juli 1864 te Schoonrewoerd
XI.55 Gerrit de Vos [1482] [V] [M]. Geboren 17 maart 1867 te Schoonrewoerd, overleden 1 februari 1868 te Schoonrewoerd
XI.56 Gerrit de Vos [1480] [V] [M]. Geboren 6 juni 1869 te Schoonrewoerd
XI.57 levenloos Bogerd [1796] [V] [M]. Geboren 24 april 1868 te Meerkerk, overleden 24 april 1868 te Meerkerk
XI.58 Grietje Bogerd [1795] [V] [M]. Geboren 3 augustus 1869 te Meerkerk. Tr. 8 juni 1911 te Meerkerk Hendrikus t Lam [1885], geboren 3 juni 1854 te Nieuwland, zoon van Pel t Lam [1886] en Dirkje den Hertog [1887]
XI.59 levenloos Bogerd [1797] [V] [M]. Geboren 8 maart 1873 te Meerkerk, overleden 8 maart 1873 te Meerkerk
XI.60 Gerrit Bogerd [1794] [V] [M]. Geboren 29 juni 1874 te Meerkerk
XI.61 Aart Bogerd [1793] [V] [M]. Geboren 16 maart 1876 te Meerkerk, overleden 20 mei 1876 te Meerkerk
XI.62 Aart Bogerd [1792] [V] [M]. Geboren 18 juli 1877 te Meerkerk, overleden 15 september 1877 te meerkerk
Generatie XII
XII.1 Abraham van Alphen [862] [V] [M]. Geboren 31 januari 1914 te Leerdam, overleden 5 november 1960
XII.2 Hermen van den Bogerd [1424] [V] [M]. Geboren 23 januari 1873 te Hillegersberg, veeboer, landbouwer, melkman, overleden 31 oktober 1966 te Rotterdam. Tr.(1) 24 oktober 1895 te Hillegersberg Grietje Oskam [1425], geboren 18 januari 1874 te Bodegraven, overleden 26 december 1911 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit-Jan [1431], volgt XIII.1
 2. Grietje Hermina [1430], volgt XIII.2
 3. Grietje Hermina [1429], volgt XIII.3
 4. Neeltje Elisabet [1426], volgt XIII.4
 5. Jan Gijsbert [1427], volgt XIII.5
 6. Elisabeth Anna Marie [1428], volgt XIII.6
Tr.(2) 5 juli 1916 te Rotterdam Jansje Hoekstra [1432], geboren 9 april 1871 te Rotterdam, overleden 8 april 1959 te Rotterdam
XII.3 Catharina van den Bogerd [1439] [V] [M]. Geboren 9 maart 1877 te Hillegersberg, overleden 28 januari 1953 te Hillegersbewrg. Tr. 27 augustus 1899 te Hillegersberg Gerrit Jacobus Versluis [1440], geboren 26 oktober 1876 te Loosduinen, overleden 17 januari 1957 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Adriaan [1441], volgt XIII.7

XII.4 Lijntje van den Bogerd [1442] [V] [M]. Geboren 25 december 1878 te Hillegersberg, overleden 26 augustus 1909 te Hillegersberg. Tr. te ? Gerhardus Koolhaas [1443], geboren 7 juli 1878 te Kralingen, vrachtrijder, overleden 2 november 1955 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella [1444], volgt XIII.8

XII.5 Leentje van den Bogerd [1445] [V] [M]. Geboren 17 april 1881 te Hillegersberg, overleden 25 april 1923 te Kralingen. Tr. 25 september 1907 te Rotterdam Jacob Evert de Visser [1446], geboren 29 juni 1878 te Kralingen, overleden 7 mei 1939 te Rotterdam
XII.6 Willem van den Bogerd [1447] [V] [M]. Geboren 18 maart 1883 te Hillegersberg, overleden 25 juli 1884 te Hillegersberg
XII.7 Neeltje van den Bogerd [1448] [V] [M]. Geboren 17 februari 1884 te Hillegersberg, overleden 31 januari 1962 te Hillegersberg. Tr. 26 juli 1906 te Hillegersberg Meer,van der van der Meer [1449], geboren 10 februari 1881 te Bergschehoek, overleden 23 november 1977 te Hillegersberg
XII.8 Johanna van den Bogerd [1433] [V] [M]. Geboren 17 januari 1885 te Hillegersberg, overleden 3 juli 1960 te Rotterdam. Tr. 2 februari 1896 te Hillegersberg Leendert Stofbergen [1434], geboren 8 november 1872 te Hillegersberg, overleden 28 juni 1918 te Langerak.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Jan [1438], volgt XIII.9
 2. Martinus [1435], volgt XIII.10
 3. Gerrit Jan [1436], volgt XIII.11
 4. Neeltje [1437], volgt XIII.12

XII.9 Willem van den Bogerd [1450] [V] [M]. Geboren 12 september 1886 te Hillegersberg, overleden 15 augustus 1968 te Hillegersberg. Tr.(1) 11 november 1908 te Rotterdam Pieternella Cornelia Fransen [1451], geboren 12 april 1885 te Rotterdam, overleden 21 maart 1918 te hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Cornelia [1454], volgt XIII.13
 2. Neeltje [1452], volgt XIII.14
 3. Gerrit Jan [1453], volgt XIII.15
Tr.(2) 21 oktober 1920 te Hillegersberg Alida van Kleef [1455], geboren 15 januari 1890 te Hillegersberg, overleden 17 september 1940 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba (Co) [1456], volgt XIII.16

XII.10 Gerrit Jan van den Bogerd [1458] [V] [M]. Geboren 12 maart 1889 te Hillegersberg, overleden 24 mei 1981 te Hillegersberg. Tr. 23 november 1911 te Hillegersberg Wilhelmina Frederika Kortum [1459], geboren 17 mei 1885 te Hillegersberg, overleden 8 mei 1974 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Martinus [1462], volgt XIII.17
 2. Neeltje [1464], volgt XIII.18
 3. Marinus Martinus [1463], volgt XIII.19
 4. Friedrich Wilhelm [1461], volgt XIII.20
 5. Gerrit Jan [1460], volgt XIII.21

XII.11 Magdalena van den Bogerd [1465] [V] [M]. Geboren 26 maart 1893 te Hillegersberg, gedoopt 30 april 1893 te Hillegersberg, overleden 4 mei 1978 te Rotterdam. Tr. 22 april 1914 te Rotterdam Paulus van der Meer [1466], geboren 13 mei 1890 te Bergschenhoek, overleden 20 mei 1958 te Rotterdam
XII.12 Arie van den Bogerd [1467] [V] [M]. Geboren 25 maart 1896 te Hillegersberg, overleden 26 januari 1983 te Rotterdam. Tr. 26 februari 1921 te Rotterdam Neeltje Plenge [1468], geboren 30 november 1899 te Rotterdam, overleden 25 februari 1995 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina [1475], volgt XIII.22
 2. Arij [1473], volgt XIII.23
 3. Heindrich Karl [1474], volgt XIII.24
 4. Heindrich Karl Friedrich [1472], volgt XIII.25
 5. Neeltje [1471], volgt XIII.26
 6. Jannetje Alette [1470], volgt XIII.27
 7. Gerrit Jan [1469], volgt XIII.28

XII.13 Wouter Boogaard [240] [V] [M]. Geboren 26 september 1855 te Giesendam, gedoopt 6 januari 1856 te Giesendam, overleden 13 december 1927 te Zevenhuizen
XII.14 Neeltje Boogaard [239] [V] [M]. Geboren 17 juli 1857 te Giesendam, gedoopt 28-1857 te Giesendam
XII.15 Jan Boogaard [238] [V] [M]. Geboren 2 augustus 1858 te Giesendam, gedoopt 3 oktober 1858 te Giesendam
XII.16 Annigje Cornelia Boogaard [237] [V] [M]. Geboren 4 juni 1863 te Giesendam, gedoopt 12 juli 1864 te Giesendam
XII.17 Jan Boogaard [236] [V] [M]. Geboren 30 juni 1864 te Giesendam, gedoopt 7 augustus 1864 te Giesendam
XII.18 Huibertje Boogaard [235] [V] [M]. Geboren 25 juli 1865 te Giesendam, gedoopt 3 september 1865 te Giesendam
XII.19 Annigje Cornelia Boogaard [234] [V] [M]. Geboren 25 november 1865 te Giesendam, gedoopt 3 januari 1866 te Giesendam
XII.20 Jacoba Boogaard [233] [V] [M]. Geboren 22 januari 1871 te Giesendam, gedoopt 5 maart 1871 te Giesendam, overleden te Zevenhuizen
XII.21 Jan Koenraad Boogaard [232] [V] [M]. Geboren 12 mei 1873 te Giesendam, gedoopt 1 juni 1873 te Giesendam
XII.22 Jan Boogaard [256] [V] [M]. Geboren 3 februari 1850 te Giesendam, gedoopt 3 maart 1850 te Giesendam, overleden 23 april 1850 te Giesendam
XII.23 Jan Boogaard [254] [V] [M]. Geboren 19 maart 1851 te Giesendam, gedoopt 6 april 1851 te Giesendam, overleden 18 april 1931. Tr. te ? Pieternella Gerritje van 't Verlaat [255], geboren 1 januari 1852, dochter van 'Stoffel t Verlaat [271] en Elisabeth de Boon [272], overleden 1 januari 1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [225], volgt XIII.29

XII.24 Anna Boogaard [253] [V] [M]. Geboren 10 november 1854 te Giesendam, gedoopt 3 november 1854 te Giesendam
XII.25 Gerrit Boogaard [252] [V] [M]. Geboren 25 februari 1856 te Giesendam, gedoopt 2 maart 1856 te Giesendam. Tr. 3 november 1883 te Giesendam Maria Ruiter [251], geboren 1 januari 1859 te Giesendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [222], volgt XIII.30
 2. Aagje [223], volgt XIII.31
 3. Bastiaan [221], volgt XIII.32
 4. Dirk [220], volgt XIII.33

XII.26 Cornelis Boogaard [250] [V] [M]. Geboren 26 december 1857 te Giesendam, gedoopt 7 februari 1858 te Giesendam
XII.27 Neeltje Boogaard [249] [V] [M]. Geboren 22 mei 1863 te Giesendam, gedoopt 21 juni 1863 te Giesendam, overleden jong te Giesendam
XII.28 Cornelis Boogaard [247] [V] [M]. Geboren 23 januari 1866 te Giesendam, gedoopt 1 april 1866 te Giesendam
XII.29 Annigje Dirksje Boogaard [242] [V] [M]. Geboren 20 augustus 1867 te Giesendam, gedoopt 4 oktober 1867 te Giesendam
XII.30 Elisabeth Boogaard [248] [V] [M]. Geboren 20 februari 1869 te Giesendam, gedoopt 4 april 1869 te Giesendam
XII.31 Christoffel Boogaard [243] [V] [M]. Geboren 8 september 1873 te Giesendam, gedoopt 1 oktober 1873 te Giesendam. Tr. te ? Heiltje de Vos [244], dochter van Teunis de Vos [245] en Teuntje Meerkerk [246].
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje [219], volgt XIII.34
 2. Cornelis [218], volgt XIII.35
 3. Teunis [217], volgt XIII.36
 4. Neeltje [216], volgt XIII.37
 5. Christoffel Cornelis [215], volgt XIII.38
 6. Gerrit [214], volgt XIII.39

XII.32 Dirk van der Linden [1943] [V] [M]. Geboren 24 maart 1884 te Leerdam
XII.33 Willem van der Linder [1944] [V] [M]. Geboren 27 juni 1885 te Leerdam
XII.34 Jannigje van der Linden [1945] [V] [M]. Geboren 19 september 1886 te Leerdam
XII.35 Johannes van der Linden [1946] [V] [M]. Geboren 30 september 1888 te Leerdam
XII.36 Johanna van der Linden [1947] [V] [M]. Geboren 18 november 1895 te Leerdam
XII.37 Antonie van der Linden [1948] [V] [M]. Geboren 30 maart 1897 te Leerdam
XII.38 Trijntje Beatrix van der Linden [1949] [V] [M]. Geboren 18 januari 1899 te Leerdam
XII.39 Gerrit Bogert [16] [V] [M]. Geboren 29 juni 1889 te Lexmond, overleden te Antwerpen
XII.40 Dirkje Bogert [18] [V] [M]. Geboren 9 augustus 1891 te Vianen, overleden 29 juni 1921 te Loosdrecht. Tr. 4 maart 1921 te Vianen Gerrit Vonk [1847], geboren 1870 te Loosdrecht, zoon van Gerrit Vonk [1848] en Jannetje Donker [1849], overleden 29 juni 1921 te Loosdrecht
XII.41 Maarten Bogert [17] [V] [M]. Geboren 15 maart 1894 te Vianen, grondwerker, fabrieksarbeider, stoker, brugwachter, Machinist op sleepboot, overleden 19 september 1976 te Utrecht. Tr. 23 januari 1924 te Vreeswijk Grietje Klinkien [231], geboren 8 februari 1897 te Urk, overleden 5 augustus 1953 te Vianen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [213], volgt XIII.40
 2. Hendrik [211], volgt XIII.41
 3. Aaltje [209], volgt XIII.42
 4. Maria [207], volgt XIII.43
 5. Teunis [205], volgt XIII.44
 6. Janna Maria [203], volgt XIII.45
 7. Dirkje [201], volgt XIII.46

XII.42 Koen Bogert [19] [V] [M]. Geboren 7 maart 1898 te Vianen, overleden 8 januari 1901 te Vianen
XII.43 Marrigje (Marie) Bogert [20] [V] [M]. Geboren 15 juli 1900 te Vianen, overleden 12 oktober 1993 te Naarden. Tr. 6 april 1922 te Vianen Albertus van der Linden [230], geboren 1 augustus 1897 te Vreeswijk, zoon van Dirk van der Linden [1850] en Elisabeth Krak [1851], politieagent, overleden 27 maart 1947 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk [200], volgt XIII.47
 2. Alida Teuna [199], volgt XIII.48
 3. Elisabet Maria (Lies) [197], volgt XIII.49

XII.44 Teuntje Bogert [21] [V] [M]. Geboren 29 mei 1905 te Vianen, overleden 4 oktober 1993 te Amsterdam. Tr. 23 maart 1923 te Vianen Arie van den Berg [229], geboren 30 maart 1903 te Vreeswijk, overleden 9 maart 1981 te Amsterdam
XII.45 Koen Bogert [7] [V] [M]. Geboren 30 juni 1909 te Vianen, gedoopt te Vianen, fabrieksarbeider, landarbeider, magazijnbediende, overleden 24 januari 1988 te Utrecht. Tr.(1) 29 april 1943 te Utrecht Antonia van der Hulst [9], geboren 21 september 1922 te Utrecht, dochter van Gerrit van der Hulst [22] en Christina Raatgever [23], gedoopt te Utrecht, overleden 28 maart 1993 te Utrecht, begraven 1 april 1993 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Koen [8], volgt XIII.51
 2. Gerrit [4], volgt XIII.52
 3. Antonia Christina Aaltje (Toos) [1], volgt XIII.53
 4. Teunis [189], volgt XIII.54
 5. Arie Pieter [2], volgt XIII.55
Tr.(2) 25 mei 1928 te Culemborg Hendrika van Leeuwen [228], geboren 18 mei 1908 te Hagestein, overleden 1943-1945 te Duitsland.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [196], volgt XIII.50
Tr.(3) 10 april 1956 te Utrecht Cornelia Laurentia Adriana Schoep [227], geboren 19 april 1913 te Tilburg, gedoopt te Tilburg
XII.46 Johannis Bogert [1898] [V] [M]. Overleden 25 april 1913 te Lexmond
XII.47 Maarten Bogerd [1897] [V] [M]. Overleden 21 december 1910 te Lexmond
XII.48 Arie Bogerd [1896] [V] [M]. Overleden 27 december 1907 te Lexmond
XII.49 Dirkje Bogerd [1512] [V] [M]. Geboren 17 maart 1895 te Lexmond. Tr. 15 november 1920 te Breda Petrus Nicolaas Maria Verhagen [1513], geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Petrus Franciscus Verhagen [1514] en Anna Maria Donkers [1515]
XII.50 Trijntje Bogerd [1690] [V] [M]. Geboren 31 maart 1901 te Lexmond
XII.51 Eliza Bogerd [1874] [V] [M]. Geboren 9 maart 1896 te Vianen
XII.52 Adriana Bogerd [1875] [V] [M]. Geboren 27 februari 1897 te Vianen
XII.53 Koen Bogerd [1876] [V] [M]. Geboren 15 augustus 1898 te Vianen
XII.54 Adriana Elisabeth Bogerd [1877] [V] [M]. Geboren 31 januari 1900 te Vianen, overleden 16 april 1902 te Lexmond
XII.55 Catharina de Groot [1745] [V] [M]. Overleden 12 maart 1902 te Leerbroek
XII.56 de Groot [1744] [V] [M]. Overleden 23 april 1890 te Leerbroek
XII.57 Cornelia de Groot [1743] [V] [M]. Overleden 24 november 1944 te Leerbroek
XII.58 Fas de Groot [1742] [V] [M]. Overleden 25 mei 1889 te Leerbroek
XII.59 Dirk Janse Versluis [1935] [V] [M]. Geboren 9 december 1887 te Schoonrewoerd
XII.60 Arie Versluis [1937] [V] [M]. Geboren 18 maart 1889 te Leerdam
XII.61 Jenneke Versluis [1938] [V] [M]. Geboren 21 augustus 1890 te Leerdam
XII.62 Arie Versluis [1939] [V] [M]. Geboren 7 november 1891 te Leerdam
XII.63 Johannes Versluis [1936] [V] [M]. Geboren 2 maart 1894 te Leerdam
XII.64 Johanna Versluis [1934] [V] [M]. Geboren 6 april 1895 te Leerdam, overleden 29 maart 1897 te Leerdam
XII.65 Leendert Versluis [1941] [V] [M]. Geboren 9 april 1897 te Leerdam
XII.66 Hermanus Versluis [1942] [V] [M]. Geboren 19 december 1898 te Leerdam
XII.67 Arie Bogerd [1930] [V] [M]. Geboren 14-04-1892 te Leerdam
XII.68 Jan Bogerd [1927] [V] [M]. Geboren 26 december 1894 te Leerdam. Tr. 20 november 1919 te Leerbroek Johanna de Stigter [1928], geboren 7 juli 1894 te Schoonrewoerd, dochter van Aart de Stigter [1788] en Aagje Brouwer [1789]
XII.69 Dirk Bogerd [1926] [V] [M]. Geboren 5 juni 1899 te Leerdam, overleden 1 augustus 1899 te Leerdam
XII.70 Johannis Bogerd [1778] [V] [M]. Geboren 3 november 1893 te Leerdam. Tr. 11 september 1919 te Leerbroek Teuntje Verbaan [1779], geboren 18 augustus 1894 te Leerdam, dochter van Dirk Verbaan [1780] en Cornelia Kooijman [1781]
XII.71 Elisabeth Bogerd [1782] [V] [M]. Geboren 27 februari 1896 te Leerdam. Tr. 26-08-1921 te Leerdam August Pieter van der Stelt [1783], geboren 1893 te Woudrichem, zoon van Arie van der Stelt [1784] en Anneke van Andel [1785]
XII.72 Jenneke Bogerd [1786] [V] [M]. Geboren 15-12-1897 te Leerdam. Tr. 11-05-1921 te Leerdam Frederik de Stigter [1787], geboren 26-06-1898 te Schoonrewoerd, zoon van Aart de Stigter [1788] en Aagje Brouwer [1789]
XII.73 Teuntje Bogerd [1929] [V] [M]. Geboren 22 mei 1901 te Leerdam
XII.74 Teuntje Bogaard [1933] [V] [M]. Overleden 29 januari 1908 te Leerdam
XII.75 Teuntje Pieternella Bogerd [1916] [V] [M]. Overleden 14 augustus 1916 te Leerdam
XII.76 Maarten Bogerd [1915] [V] [M]. Overleden 25 september 1913 te Leerdam
XII.77 Jan Bogerd [1914] [V] [M]. Overleden 16-03-1904 te Leerdam
XII.78 Arie Bogerd [1910] [V] [M]. Geboren 3 november 1897 te Leerdam
XII.79 Gerrit Bogerd [1911] [V] [M]. Geboren 25 oktober 1898 te Leerdam, overleden 27 januari 1899 te Leerdam
XII.80 Gerrit Bogerd [1912] [V] [M]. Geboren 15 oktober 1899 te Leerdam
XII.81 Pieter Bogerd [1913] [V] [M]. Geboren 21 februari 1902 te Leerdam, overleden 10 augustus 1913 te Leerdam
XII.82 Jenneke Bogerd [1900] [V] [M]. Geboren 28 augustus 1899 te Leerbroek
XII.83 Cornelis Bogerd [1899] [V] [M]. Geboren 29 juli 1901 te Leerdam
XII.84 Willemina Johanna Bogaard [1840] [V] [M]. Geboren 4 mei 1894 te Gorinchem. Tr. 29-04-1915 te Arkel Teunis Goes [1841], geboren 12 maart 1879 te Nieuwland, zoon van Arie Goes [1842] en Lijsje Kooij [1843]
XII.85 Neeltje Bogaard [1828] [V] [M]. Geboren 1893 te Arkel. Tr. 09-09-1920 te Gorinchem Nico Straven [1829], geboren 1891 te Gornchem, zoon van Bastiaan Straven [1830] en Cornelia Wilhelmina Schram [1831]
XII.86 Adriana Antonia Bogaard [1832] [V] [M]. Geboren 1895 te Arkel. Tr. 4 januari 1918 te Gorinchem Nicolaas Bernardus Buiteman [1833], geboren 1893 te Gorinchem , zoon van Krijn Buiteman [1834] en Jacomina de Hoog [1835]
XII.87 Gerrit cornelis Bogaard [1820] [V] [M]. Geboren 1894 te Arkel. Tr. 26 februari 1920 te Woerden Margaretha Johanna de Geest [1821], geboren 1897 te Arnhem, dochter van Rutger de Geest [1822] en Willemina Mook [1823]
XII.88 Antonia Vink [1815] [V] [M]. Geboren 30 november 1885 te Meerkerk
XII.89 Willem Vink [1814] [V] [M]. Geboren 24-10-1887 te Meerkerk
XII.90 Peter Vink [1813] [V] [M]. Geboren 23-07-1889 te Meerkerk
XII.91 Nelis Vink [1812] [V] [M]. Geboren 14 maart 1892 te Meerkerk, overleden 25 mei 1895 te Meerkerk
XII.92 Maaike Vink [1811] [V] [M]. Geboren 05-11-1894 te Meerkerk
XII.93 Neeltje Vink [1810] [V] [M]. Geboren 13-09-1897 te Meerkerk, overleden 22 juli 1937 te Meerkerk
XII.94 Nelis Vink [1809] [V] [M]. Geboren 01-08-1900 te Meerkerk
XII.95 Cornelis Oosterom [1806] [V] [M]. Geboren 30 april 1897 te Meerkerk, overleden 24-08-1899 te Meerkerk
XII.96 Cornelia Oosterom [1805] [V] [M]. Geboren 26-03-1890 te Meerkerk
XII.97 Willem Oosterom [1804] [V] [M]. Geboren 02-05-1884 te Meerkerk
XII.98 Cornelia Oosterom [1803] [V] [M]. Geboren 16 februari 1883 te Meerkerk, overleden 23-07-1885 te Meerkerk
XII.99 Willem Bogaard [1774] [V] [M]
Generatie XIII
XIII.1 Gerrit-Jan van den Bogerd [1431] [V] [M]
XIII.2 Grietje Hermina van den Bogerd [1430] [V] [M]
XIII.3 Grietje Hermina van den Bogerd [1429] [V] [M]
XIII.4 Neeltje Elisabet van den Bogerd [1426] [V] [M]. Geboren 26 augustus 1896 te Hillegersberg, overleden 24 mei 1984 te Rotterdam
XIII.5 Jan Gijsbert van den Bogerd [1427] [V] [M]. Geboren 12 januari 1897 te Hillegersberg, overleden 25 januari 1978 te Rotterdam
XIII.6 Elisabeth Anna Marie van den Bogerd [1428] [V] [M]. Geboren 15 augustus 1900 te Hillegersberg, overleden 23 november 1979 te Rotterdam
XIII.7 Jan Adriaan Versluis [1441] [V] [M]. Geboren 8 september 1900 te Rotterdam
XIII.8 Petronella Koolhaas [1444] [V] [M]. Geboren 29 oktober 1902 te Hillegersberg, overleden 4 januari 1978 te Capelle aan de IJssel
XIII.9 Gerrit Jan Stofbergen [1438] [V] [M]
XIII.10 Martinus Stofbergen [1435] [V] [M]. Geboren 26 oktober 1896 te Hillegersberg, overleden 4 augustus 1979 te Rotterdam
XIII.11 Gerrit Jan Stofbergen [1436] [V] [M]. Geboren 27 december 1898 te Hillegersberg, overleden 21 juli 1900 te Hillegersberg
XIII.12 Neeltje Stofbergen [1437] [V] [M]. Geboren 28 januari 1901 te Hillegersberg, overleden 19 februari 1954 te 's Gravenhage
XIII.13 Wilhelmina Cornelia van den Bogerd [1454] [V] [M]. Geboren ? te Hillegersberg
XIII.14 Neeltje van den Bogerd [1452] [V] [M]. Geboren ? te Hillegersberg, overleden ?
XIII.15 Gerrit Jan van den Bogerd [1453] [V] [M]. Geboren ? te Hillegersberg, overleden ?
XIII.16 Jacoba (Co) van den Bogerd [1456] [V] [M]. Geboren n. Tr. te ? Hermen van der Meer [1457]
XIII.17 Marinus Martinus van den Bogerd [1462] [V] [M]
XIII.18 Neeltje van den Bogerd [1464] [V] [M]
XIII.19 Marinus Martinus van den Bogerd [1463] [V] [M]
XIII.20 Friedrich Wilhelm van den Bogerd [1461] [V] [M]
XIII.21 Gerrit Jan van den Bogerd [1460] [V] [M]
XIII.22 Maria Catharina van den Bogerd [1475] [V] [M]
XIII.23 Arij van den Bogerd [1473] [V] [M]
XIII.24 Heindrich Karl van den Bogerd [1474] [V] [M]
XIII.25 Heindrich Karl Friedrich van den Bogerd [1472] [V] [M]
XIII.26 Neeltje van den Bogerd [1471] [V] [M]
XIII.27 Jannetje Alette van den Bogerd [1470] [V] [M]
XIII.28 Gerrit Jan van den Bogerd [1469] [V] [M]
XIII.29 Cornelis Boogaard [225] [V] [M]. Geboren 10 oktober 1891, overleden 7 mei 1974. Tr. te ? Bartje Vlot [226], geboren 24 november 1893, overleden 6 april 1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Willem [186], volgt XIV.1

XIII.30 Cornelis Boogaard [222] [V] [M]. Geboren 27 september 1885 te Giesendam, gedoopt 1 november 1885 te Giesendam
XIII.31 Aagje Boogaard [223] [V] [M]. Tr. te ? Kees Klop [224]
XIII.32 Bastiaan Boogaard [221] [V] [M]. Geboren 11 maart 1887 te Giesendam, gedoopt 1 mei 1887 te Giesendam
XIII.33 Dirk Boogaard [220] [V] [M]. Geboren 4 juni 1888 te Giesendam, gedoopt 1 juni 1888 te Giesendam
XIII.34 Teuntje Boogaard [219] [V] [M]. Geboren 4 december 1901 te Giesendam, gedoopt 2 maart 1902 te Giesendam
XIII.35 Cornelis Boogaard [218] [V] [M]. Geboren 11 februari 1903 te Giesendam, gedoopt 5 april 1903 te Giesendam
XIII.36 Teunis Boogaard [217] [V] [M]. Geboren 12 december 1904 te Giesendam, gedoopt 8 januari 1905 te Giesendam
XIII.37 Neeltje Boogaard [216] [V] [M]. Geboren 25 juli 1907 te Giesendam
XIII.38 Christoffel Cornelis Boogaard [215] [V] [M]. Geboren 14 maart 1909 te Giesendam
XIII.39 Gerrit Boogaard [214] [V] [M]. Geboren 28 mei 1916 te Giesendam, gedoopt 6 augustus 1916 te Giesendam
XIII.40 Jan Bogert [213] [V] [M]. Geboren 12 december 1915 te Vreeswijk
XIII.41 Hendrik Bogert [211] [V] [M]. Geboren 21 maart 1918 te Vreeswijk. Tr. 1 januari 1940 te Vreeswijk A van Weverwijk [212]
XIII.42 Aaltje Bogert [209] [V] [M]. Geboren 15 februari 1925 te Vreeswijk. Tr. 1 januari 1952 te Vreeswijk C Hoogendoorn [210]
XIII.43 Maria Bogert [207] [V] [M]. Geboren 3 februari 1927 te Vreeswijk. Tr. 1 januari 1947 te Vreeswijk CH.J. Krouwel [208]
XIII.44 Teunis Bogert [205] [V] [M]. Geboren 14 januari 1929 te Vreeswijk. Tr. 1 januari 1955 te Groot Ammers A.C den Boer [206]
XIII.45 Janna Maria Bogert [203] [V] [M]. Geboren 4 oktober 1931 te Vreeswijk. Tr. 1 januari 1952 M Melis [204]
XIII.46 Dirkje Bogert [201] [V] [M]. Geboren 11 december 1936 te Vreeswijk. Tr. 1 januari 1956 J.J. Griekspoor [202]
XIII.47 Dirk van der Linden [200] [V] [M]. Geboren 30 januari 1925 te Amsterdam
XIII.48 Alida Teuna van der Linden [199] [V] [M]. Geboren 11 januari 1933 te Amsterdam
XIII.49 Elisabet Maria (Lies) van der Linden [197] [V] [M]. Geboren 19 februari 1939 te Amsterdam. Tr. 21 oktober 1959 H.C Dorland [198]
XIII.50 Teunis Bogert [196] [V] [M]. Geboren 4 september 1928 te Vianen, overleden 1943-1945 te Duitsland
XIII.51 Koen Bogert [8] [V] [M]. Geboren 7 januari 1944 te Vianen, gedoopt te Utrecht. Tr. te Utrecht Hermien de Vaal [193].
Uit dit huwelijk:
 1. Jeroen [194], volgt XIV.2
 2. Diana [195], volgt XIV.3

XIII.52 Gerrit Bogert [4] [V] [M]. Geboren 15 maart 1945 te Utrecht, fabrieksarbeider, chefkok, magazijnchef, huisman. Tr. 1 november 1973 te Utrecht Anna van Os [11], geboren 14 maart 1950 te Utrecht, dochter van Leendert van Os [492] en Anna (Annie) Abels [493].
Uit dit huwelijk:
 1. Jolanda [6], volgt XIV.4
 2. Gerrit-Jan [5], volgt XIV.5
 3. Erik [3], volgt XIV.6
 4. Anna-Marie [0], volgt XIV.7

XIII.53 Antonia Christina Aaltje (Toos) Bogert [1] [V] [M]. Geboren 19 mei 1946 te Utrecht. Tr. 12 mei 1965 te Utrecht Evert Gerardus van der Horst [192].
Uit dit huwelijk:
 1. Ton [185], volgt XIV.8
 2. Evert-Jan [183], volgt XIV.9
 3. Arnholt [184], volgt XIV.10

XIII.54 Teunis Bogert [189] [V] [M]. Geboren 23 mei 1947 te Utrecht, overleden 25 oktober 2002 te Almere. Tr. 9 mei 1972 te Utrecht Henny Swagers [188], geboren 11 november 1952 te Utrecht, dochter van Dirk Swagers [190] en Hendrika (Rika) van der Horst [191].
Uit dit huwelijk:
 1. Marcel [182], volgt XIV.11
 2. Marisca [180], volgt XIV.12

XIII.55 Arie Pieter Bogert [2] [V] [M]. Geboren 25 oktober 1954 te Utrecht
Generatie XIV
XIV.1 Gerrit Willem Boogaard [186] [V] [M]. Geboren 2 juni 1920. Tr. te ? Marigje Flora Hoogendoorn [187], geboren 3 november 1924.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [159], volgt XV.1
 2. Aalbert Maarten [157], volgt XV.2

XIV.2 Jeroen Bogert [194] [V] [M]. Geboren te Utrecht
XIV.3 Diana Bogert [195] [V] [M]. Geboren te Utrecht
XIV.4 Jolanda Bogert [6] [V] [M]. Geboren 21 september 1975 te Utrecht, gezinsmanager. Tr. 9 juni 2005 te Schiedam Adriaan de Swart [12], geboren 20 juni 1956 te Schiedam, zoon van Anthonie Hendrik de Swart [166] en Cornelia van Wagentendonk [167].
Uit dit huwelijk:
 1. Miriam Francisca Paulina (Miriam) [13], volgt XV.3
 2. Emilia Isabella Adriana (Emilia) [1791], volgt XV.4

XIV.5 Gerrit-Jan Bogert [5] [V] [M]. Geboren 15 december 1976 te Utrecht
XIV.6 Erik Bogert [3] [V] [M]. Geboren 17 december 1981 te Utrecht, ir
XIV.7 Anna-Marie Bogert [0] [V] [M]. Geboren 11 oktober 1983 te Utrecht
XIV.8 Ton van der Horst [185] [V] [M]. Geboren te Bilthoven
XIV.9 Evert-Jan van der Horst [183] [V] [M]. Geboren te Bilthoven
XIV.10 Arnholt van der Horst [184] [V] [M]. Geboren te Bilthoven
XIV.11 Marcel Bogert [182] [V] [M]. Geboren 30 maart 1973 te Utrecht
XIV.12 Marisca Bogert [180] [V] [M]. Geboren 24 oktober 1974 te Utrecht. Tr. 2 juli 1998 te Almere Haven Reinier Fijstra [181], geboren 24 juni 1972 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Wendy [165], volgt XV.5

Generatie XV
XV.1 Cornelis Boogaard [159] [V] [M]. Geboren 26 juni 1950 te Boven Hardinxveld. Tr. 4 maart 1976 te Apeldoorn Trijntje Cornelia Koenen [160], geboren 4 januari 1956 te Ermelo.
Uit dit huwelijk:
 1. Marco Cornelis [161], volgt XVI.1
 2. Peter Gerhard [162], volgt XVI.2
 3. Anja Hendrina [164], volgt XVI.3
 4. Ronald Floris [163], volgt XVI.4

XV.2 Aalbert Maarten Boogaard [157] [V] [M]. Geboren 11 augustus 1954 te Hardinxveld. Tr. 18 mei 1977 te Hardinxveld Adriana Both [158], geboren 19 november 1956 te Hardinxveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Denny Sebastiaan [156], volgt XVI.5
 2. Robert Martin [155], volgt XVI.6

XV.3 Miriam Francisca Paulina (Miriam) de Swart [13] [V] [M]. Geboren 21 december 2002 te Vlaardingen, gedoopt 7 januari 2007 te Schiedam
XV.4 Emilia Isabella Adriana (Emilia) de Swart [1791] [V] [M]. Geboren 29 juni 2006 te Schiedam, gedoopt 7 januari 2007 te Schiedam
XV.5 Wendy Bogert [165] [V] [M]. Geboren 26 juli 1999 te Almere Haven
Generatie XVI
XVI.1 Marco Cornelis Boogaard [161] [V] [M]. Geboren 26 mei 1980 te Apeldoorn
XVI.2 Peter Gerhard Boogaard [162] [V] [M]. Geboren 17 november 1981 te Apeldoorn
XVI.3 Anja Hendrina Boogaard [164] [V] [M]. Geboren 31 januari 1984 te Apeldoorn
XVI.4 Ronald Floris Boogaard [163] [V] [M]. Geboren 29 oktober 1985 te Apeldoorn
XVI.5 Denny Sebastiaan Boogaard [156] [V] [M]. Geboren 4 juni 1980 te Dordrecht
XVI.6 Robert Martin Boogaard [155] [V] [M]. Geboren 17 mei 1984 te Dordrecht
Dit document is gemaakt met GensData voor Windows - versie 5.0